FCA navlunu kim öder?

FCA (Free Carrier – Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim) Navlun ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir. Satıcının Sorumlulukları: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlayarak, alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenler ve Gümrük masraflarını öder.

CIF teslim şekli nedir?

Bu teslim şekli de sadece deniz taşımacılığında kullanılır. CIF (Cost, Insurance and Freight): Navlun ve sigorta masrafları ödenmiş olarak teslim: Bu teslim şeklinin CFR’den farkı mallar varış limanına gelinceye kadar deniz sigortasını yaptırmak ve bedelini ödemek sorumluluğunun da satıcıya ait olmasıdır.

Kaç tane teslim şekli vardır?

ICC tarafından en son INCOTERMS 2010 yayımlanmıştır. Buna göre, uluslararası ticarette 11 teslim şekli bulunmakta olup bunlar iki sınıfa ayrılmaktadır. Bu teslim şeklinde satıcı malları, kendi yerinde veya ismen belirlenmiş başkaca bir yerde (fabrika, depo, işyeri gibi) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim eder.

FCA teslim ne demek?

FCA, İngilizce Free Carrier teriminin kısaltılmış şeklidir. Uluslararası ticarette, satıcının ülkesinde teslim yeri belirterek taşımacıya teslim anlamına gelmektedir. Bu tür ticarette ihracat formaliteleri ve belirlenen yere kadar olan yurt içi nakliye masrafları satıcıya aittir.

FOB teslim ne demek?

İngilizce Free On Board (FOB) terimi, tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğunu içerir. Fabrikadan liman gümrüğüne kadar olan taşıma masrafları ile liman gümrüğü ve liman masrafları tedarikçiye aittir.

CIF kuralı nedir?

CIF teslimi yükleme limanında satıcının malları geminin küpeştesine teslim etmesi ile malın alıcıya tesliminin gerçekleştiğinin kabul edildiği bunun yanında satıcının malları deniz yolculuğuna ilişkin sigortalamakla yükümlü bulunduğunu ifade eder.

Tüm taşıma modlarını kapsayan teslim şekli nedir?

ICC, Incoterms 2010 kurallarında Delivered Duty Paid teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Delivered Duty Paid yani DDP teslim tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

FOB Incoterm ne demek?

CIF yükleme nedir?

Cost, insurance & freight) uluslararası ticaretle ilgili bir terimdir. Sözcük karşılıkları mal bedeli, sigorta ve navlun anlamındadır. CIF terimi, malların ihraç işlemlerinin de satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılabilir.