Faturadan icraya verilir mi?

Fatura alacağının tahsili için faturaya dayalı icra takibi yapılır. Borçlu ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde borca itiraz etmezse alacaklı, borçlunun mallarına haciz konulmasını talep ederek alacağına ulaşabilir. Faturanın muhataba yani borçluya ulaşıp ulaşmadığının ispat yükü alacaklıya aittir.

Faturalarda hangi faiz?

Temerrüt faizi 13.06

Fatura son ödeme tarihi geçerse ne olur?

Son ödeme tarihinden itibaren 1 haftalık ek süre tanınarak faturanın ödenmesi beklenir. Son ödeme tarihinden sonraki 1 hafta içerisinde size bildirilen ödeme SMS’lerini dikkate almadığınızda hattınız ek 3 günlük süre tanınır ve bu süre içerisinde ödemediğinizde hattınız tamamen kapanır.

Telefon faturası 1 ay ödenmezse ne olur?

Eğer son ödeme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde halen ödeme yapılmadığında borç alacak durumuna düşer. 1 ay sonunda ödeme yaparsanız hattınıza açma kapa bedeli ve yasal faiz uygulanır ve hattınız açılır. Eğer fatura ödemesi 1 ay geçerse sizden taahhüt bedeli, cayma bedeli ve yasal vergiler tek seferde talep edilir.

Fatura icraya nasıl verilir?

Elinde bir fatura bulunan kişinin başvurabileceği takip yolu ise Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takiptir. Faturayı düzenleyen kişinin icra dairesine sunacağı Takip Talebi ile icra takibi başlatılır. Bu takibin dayanağı olan fatura da takip talebinin ekinde yer almalıdır.

Ödenmeyen fatura için ne yapılır?

Ödenmeyen Faturaların Tahsili Alacağın faturaya dayandığı durumlarda tahsil için fatura delil olarak gösterilerek fatura borçlusu hakkında icra takibi yapılabilir. Faturada gösterilen borcun ödenmediği ve borca itiraz edilmediği takdirde haciz yoluyla alacak tahsil edilebilir.

Faturada zamanaşımı ne kadardır?

Ödenmeyen fatura, kira, faiz gibi konularda zamanaşımı süresi 5 yıldır. Haksız yere bir ödeme yapılmış ise bunu geri almak içinde zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Vade farkı oranı nasıl hesaplanır?

Bu tutara da Vade Farkı adı verilir.

  1. Vade Farkı Hesaplaması= Kapanan Tutar * Faiz Oranı * Gün Sayısı / 30.
  2. Verilen Vade Farkı Faturası: Bu fatura ise eğer cari hesap borcunu vade tarihinden sonra ödemiş ise firma tarafından hesaplanarak kesilir.
  3. Ortalama = Vade Farkı1 * Vade Tarihi1 + Vade Farkı2 * Vade Tarihi2+…..

Faturali hat borcumu ödemezsem ne olur?

Halen ödeme yapmamanız halinde artık sizi arayanlar size ulaşamaz ve bu hat geçici olarak servis dışıdır uyarısı verir. Hattınız tamamen kapandıktan sonra 1 ay içerisinde hattın borcu ödemezseniz hat iptal olur ve icralık olursunuz.

Taahhütlü telefon borcu ödenmezse ne olur?

Operatörlerin taahhütlü kampanyalarla sattıkları cep telefonları, tüketicinin borcunu ödememesi üzerine cihaz kara listeye alınacak ve haberleşme hizmeti verilmeyecek. Ayrıca 7 yıldır kullanılmayan cihazların IMEI’leri de kara listeye alınacak.

Telefon faturası kaç ay ödenmezse icralık olur?

Fatura üzerine telefon borcu ödenmezse ne olur?

Yeni sistemde kampanya ile alınan telefonun borcu ödenmediği takdirde, cihaz kara listeye alınarak hizmet vermesi engellenecek. Ayrıca satın alınan telefonun borcu ödenmezse cihazın IMEI numarası kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek.