Fatura nasıl olmalı?

Hazırladığın faturada aşağıdaki bilgiler olmalı:

 • Evrakın bir fatura olduğunu belirten ‘Fatura’ ibaresi.
 • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
 • Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli.
 • İşletmenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası

Fatura tasarımı nasıl yapılır?

Fatura tasarımı nasıl yapılır?

 1. Faturada mutlaka bulunması gereken bilgileri ekleyin.
 2. Faturanızı 3 nüsha bastırın.
 3. 3. Kurumsal imajınızı yansıtın.
 4. Fatura kalemlerinizin okunabilir satırları olsun.
 5. Hizmet/Ürün kalemi açıklama alanı oluşturun.
 6. Son ödeme tarihinizi belirtin.
 7. 7. Tahsilat politikanızı belirten bir alan oluşturun.

Fatura en geç kaç gün içinde düzenlenir?

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 231’inci maddesinin 5’inci bendinde “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır” ibaresi yer almaktadır.

Fatura nasıl yapılır?

Faturada Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

 • Faturanın seri ve sıra numarası ile düzenlenme tarihi.
 • Düzenleyenin (satıcının) adı ve varsa ticaret unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, iş adresi.
 • Müşterinin (alıcının) adı ve unvanı, varsa bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, adresi.

E-Fatura dizaynı nasıl yapılır?

Mikro Yazılım ile nasıl e-fatura dizaynı yapılır?

 1. e-Fatura tasarımı yapabilmek için önce e-Fatura portalına girmelisiniz.
 2. ‘Giden’ kutusundan ‘fatura dizaynı’ bölümüne girip kullanacağınız e-faturayı tasarlayabilirsiniz.
 3. ‘Logo’ bölümünden dosya seç ile e-faturada kullanmak istediğiniz görseli seçip ekleyebilirsiniz.

Fatura ve irsaliye nasıl düzenlenir?

İrsaliyeli Fatura Nasıl Düzenlenir?

 1. Maliye Bakanlığı klişesi ya da noter tasdiki,
 2. Hazırlanan faturanın irsaliyeli olduğuna dair ibare,
 3. Malın ya da hizmetin miktarı, cinsi, tutarı ya da fiyatı,
 4. İrsaliyeli faturayı düzenleyen şahsın adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

Faturalar malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde düzenlenmek zorundadır?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak, tanımlanmış, 231 inci maddenin 5 inci bendinde; faturanın, malın teslimi veya …

Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami kaç gün içinde düzenlenmelidir?

Fatura nizamına ilişkin VUK 231/5’inci maddesinde; “faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı” hükme bağlanmıştır.