FATCA kodu nedir?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası), Amerikan kişilerinin ve kurumlarının vergiden kaçınmalarına engel olmak adına finansal hesap bilgilerinin paylaşılmasına dayanan bir ABD yasasıdır.

FATCA AEOI nedir?

FATCA, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 18 Mart 2010 tarihinde kabul edilen Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasasını (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) ifade etmekte olup, ABD bu yasa ile vergi mükelleflerinin ABD dışında finansal hesap tutarak ABD kaynaklı vergilendirmeden kaçınmaları önlemeye yönelik …

FATCA stopaj kimlere uygulanır?

FATCA’dan kimler etkilenecek? ABD ile ilişkisi bulunan tüzel kişiler (ABD adresi olanlar, kuruluş ülkesi veya merkezi ABD olanlar, pasif nitelikli kurumlar* için, kurumu kontrol eden** gerçek kişilerden en az biri ABD vatandaşı veya mukimi olanlar).

Fatca nedir banka?

FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act” – “Yabancı Hesapların Vergi Uyum Yasası”), ABD vatandaşları ile ABD vergi mukimlerinin vergiye tabi kazançlarının adil olarak vergilenebilmesi için, ABD dışındaki finansal kuruluşlara müşterilerinin ABD vatandaşlığını ve ABD vergi mükellefiyetlerini tespit etme ve bu kişilere …

Vergi mukimi ne demek?

Mukim, kelime anlamı olarak bir yerde oturan ve ikamet eden anlamına gelmektedir. Mukimlik belgesi ise ilgili kişi veya kurumun mukimi olduğu ülkenin yetkili makamlarından alınan ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede vergi mükellefi olduğunu gösteren resmi bir belge olarak bilinmektedir.

CRS belgesi nedir?

CRS (Common Reporting Standart), vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek adına finansal hesap bilgilerinin paylaşılmasına dayanan global bir düzenlemedir. CRS, İş Yatırım dâhil finansal kuruluşlara hesap sahiplerinin vergi mukimi oldukları ülkenin tespit edilmesi için bilgi toplama ve inceleme yükümlülükleri getirmiştir.

Vergi mukimlik belgesi nedir?

Mukimlik belgesi, ilgili kişi veya firmanın mukimi olduğu ülkenin yetkili makamlarından alınan ve o kişi/kurumun ilgili ülkede vergi mükellefi olduğunu gösteren resmi bir evraktır.

CRS kapsamında vergi mukimi nedir?