Farklı şirkete geçirilen işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Mevcut kanunlarda, aynı anda birden fazla iş yerinde sigortalı olmayı engelleyecek herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle birden fazla iş yerinde çalışmanın bir sakıncası yok. Aynı işverenin, vergi numarası tek ve şubeleri olan şirketinde, şubesi değiştirilen çalışanlar için kıdem tazminatı ödenmesine gerek yok.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir?

Madde de düzenlenmiştir. İşveren, işçinin iş sözleşmesini süreli fesih yoluyla veya işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları dışında haklı nedenle derhal feshetmesi durumunda işçi kıdem tazminatına yine hak kazanacaktır.

Kaç yıllık kıdem tazminatı istenebilir?

Kıdem tazminatı, zamanaşımı süresi içinde talep edilebilecek bir tazminattır. Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi iş akdinin feshinden itibaren 5 yıldır (4857 sayılı İş Kanunu Ek Madde).

Şirket ismi değişirse tazminat alınır mı?

Çalıştığınız şirketin isim değiştirmesi ve el değiştirmesi, sizin yasal haklarınızın kaybına neden olmaz. Bu, yasal olarak işyerinin devri olarak kabul edildiğinden tüm hak ve alacaklarınızla birlikte yeni işverene geçersiniz.

Hangi durumlarda tazminat alamaz?

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde kıdemine göre, 6 aylık bir işçiyse bu durumun 2 haftadan fazla sürmesi, 6 ay-1,5 yıl arasında işçiyse 4 haftadan fazla sürmesi, 1,5 yıl- 3 yıl arasında işçiyse 6 haftadan fazla sürmesi, 3 yıldan fazla işçiyse 8 haftadan fazla sürmesi halinde işveren iş akdini haklı …

1475 sayılı iş kanunu 14 maddesi nedir?

İşçinin 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun 14. maddesi öngörülen kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverenin işyeri veya işyerlerinde en az 1 yıllık zaman dilimi zarfında sürekli olarak çalışması zorunluluk arz etmektedir.

Kıdem tazminatı hangi hallerde alınır?

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin; 1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, 2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle, 3- Askerlik görevi nedeni ile, 4 …

Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi ne kadardır?

Söz konusu tazminatlar kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatlar olarak sıralandı. Tüm bu tazminatlarda zamanaşımı süresi 5 yıl ile sınırlandırıldı.

Kıdem tazminat davası açma süresi ne kadardır?

Kıdem tazminatında zamanaşımının başlangıcı, iş akdinin feshedildiği tarihtir. Buna göre kıdem tazminatına uygulanacak zamanaşımı süresi, 25.10