Faiz oranı nasıl bulunur?

Basit faiz oranında yıllık faiz oranı yıl üzerinden hesaplanır. Aylık faiz oranı ise ay üzerinden hesaplanır. Bu durumda faiz tutarı; Anapara x Faiz Oranı x Vade formülüyle hesaplanır. Buradaki vade faiz yıllık hesaplanıyorsa yıl olarak, faiz aylık hesaplanıyorsa aylık olarak hesaplanır.

Koray 5000 tl’sini üç aylığına senelik %8 getiriye sahip bir hesaba yatırmayı düşünüyor Koray 3 ay sonunda ne kadar getiri elde eder?

�� = 5000 × (%8��3)/12 = 5000 × 0.02 = 100 Koray üç ay sonunda 100 TL getiri elde eder.

Aylık faiz yıllık faize nasıl çevrilir?

 1. MEVDUAT VERGİSİ HESAPLAMA.
 2. MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA FORMÜLÜ
 3. Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı
 4. Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı
 5. Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı

Faiz nasıl hesaplanır formülü?

Mevduat Faiz Hesaplama Formülü Nedir?

 1. Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 365) x Gün Sayısı
 2. Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 12) x Ay Sayısı
 3. Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı) x Yıl Sayısı

Kredi hesaplama formülü nasıl yapılır?

Kredi hesaplama işlemlerinde uygulanacak formül “Kalan Ana Para Tutarı X Kredi Faiz Oranı + BSMV+ KKDF = Ödenecek tutar” şeklindedir. Burada KKDF yani Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu aylık faiz üzerinden hesaplanan bir fondur ve taksit tutarı ile birlikte tahsil edilmektedir.

Faiz hesaplama nasıl yapılır?

Mevduat faiz hesaplaması, “anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500” formülü ile brüt olarak hesaplanır. Örneğin yıllık %15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 10 bin TL para yatırılması durumunda: 10.000 TL*15,09*30/36500 = 124,02 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir.

Bileşik faiz hesabı nasıl yapılır?

Bileşik faiz her devre kazanılan faizin ana paraya ilave edilerek her devre değişen sermayeler üzerinden hesaplanır örneğin bir kimse bankaya 100 TL’yi %5 faizle bir yıllığına yatırırsa birinci yıl sonunda parası şu şekilde hesaplanır: Sı=P (1+i) Sı=100 (1+0,05) Sı=105 TL.

Basit faiz oranı nedir?

Belirli bir anaparanın belirli bir faiz oranı üzerinden , belirli bir zaman periyodunda , her dönem için ayrı ayrı hesaplanması sonucu elde edilen faiz basit faiz olarak adlandırılır.

Kredi çekerken faiz nasıl hesaplanır?

“anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500” formülü ile brüt olarak hesaplanan formüle mevduat faiz oranı hesaplama denilir. Mesela; yıllık %14,00 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 20 bin TL para yatırılması durumunda: 20.000 TL*14,00*30/36500 = 230,13 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir.

Ortalama vade hesaplama nasıl yapılır?

Ortalama Vade Hesaplama

 1. ÇEK/SENET ORTALAMA VADE SÜRESİ VE ORTALAMA VADE TARİHİ HESAPLAMA.
 2. Çek/Senet ortalama vade süresi = (1. Vade Günü x Tutarı + 2. Vade Günü x Tutarı +n. Vade Günü x Tutarı) / Toplam Tutarı
 3. Çek/Senet ortalama vade tarihi = Bordro tarihi+ Çek/Senet ortalama vade süresi.

Bileşik faiz nasıl hesaplanır?