Evrak personeli ne iş yapar?

Gidecek evrakların, kurumlara zamanında ulaştırılmasını sağlar. Gün içerisinde Enstitü Müdürlüğü, Başhekimlik, Rapor Sekreterliği, Fatura Birimi’nden çıkan postaları postaneye ulaştırır. Enstitümüze resmi dış kurumlardan gelen yazıları ilgili birime iletir. Kurum içi duyuruların imza karşılığı yapılmasını sağlar.

Evrak hangi dilden gelir?

Evrak kelimesi Arapça kökenlidir.

Evrak gorevlisi nedir?

Evrak Kayıt Birimi çalışanları; kurum içi ve kurum dışı yazışmalar sonucu gelen ve giden evrakların çabuk, verimli, güvenli ve gizlilik ilkesine uyarak dağıtımının tek elden, evrak kayıt numarası vererek ilgili yerlere zamanında ulaşmasını sağlamakla görevlidir.

Evrak havalesi nedir?

(1) Elektronik ortamda gelen evrak, evrak kabul görevlisi tarafından teslim alındıktan sonra havale ve imza için yetkilisine iletilir. Kaymakamlık birimlerine gönderilen evrak, yetkili amirin uygun görüşü ile taraması yapıldıktan sonra, elektronik ortamda ilgilisine havalesi yapılır.

Gelen evrak kaydı nedir?

Tüm kurum/kuruluşlar kendilerine gelen ve gönderilen resmi yazıları arşiv olarak saklamalarının yanı sıra belirtilen esaslara göre yapılan yazışmaları kayıt altına almaktadırlar. Bunun nedeni evrak dolaşımını kontrol edebilmek ve birbiriyle ilgili yazışmalarda önceki evrak bilgilerine ulaşabilmektir.

Evrak kayıt işlemleri nedir?

Kuruma kağıt üzerinde gelen evrakların taranıp sisteme dahil edilmesi, sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili takip işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Evrak mı evraklar mı?

EVRAK NASIL YAZILIR? Bu kelimenin “evrak mı, evraklar mı?” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı evrak şeklinde olmalıdır.

Evrak kelimesi Türkçe mi?

Evrak kelimesi Türkçe’de “yapraklar, (mecazen) sayfalar” anlamına gelir. Arapça awrāḳ أوراق z “yapraklar, (mecazen) sayfalar” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wrḳ kökünden gelen waraḳ ورق z “yaprak” sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için varak maddesine bakınız.

Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi nedir?

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS),teşkilatımızda yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, PolNet Bilgi Sistemi üzerinde çalışan bir bilgisayar yazılımıdır. Fırat Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemine Giriş İçin Tıklayınız.

Belgenette Tebliğ Nasıl Yapılır?

Belgenet üzerinde e-tebligat hazırlamak için: 1- Üst Menü→ → ekranı açılır. Açılan “ ” ekranında alanında Tebligat metni hazırlanır. Evrak tabında “Evrak Türü” alanından “Tebligat” seçilir.

Gelen evrak ve giden evrak nedir?

Bir yazıya cevap olarak gelen evrak, deftere işlendikten sonra, bununla ilgili giden yazı da, ilgili sütuna işlenerek çapraz denetim sağlanmış olur. GİDEN EVRAK ; Giden evrak, kurum müdürünün imzasından sonra bu deftere işlenir ve giden yazının bir örneği ekleriyle birlikte desimal dosyada saklanır.

Evrak takibi nedir?

Evrak Takip Sistemi, kurum, birim ve kişi bazında evrak kaydı, teslim, havale, iade, iptal, dosyalama işlemlerini gerçekleştirir. Bu modül aynı zamanda belge yönetimi için gerekli numeratör (sayaç) altyapısını sağladığından e-imza ile imzalanan tüm dokümanların kurumsal kayıt sisteminde gösterilmesi için zorunludur.