Evlendikten sonra edinilen mallar ortak mıdır?

Mevcut Medeni Kanuna göre yasal mal rejimi “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” dir. Yani evlenirken hiçbir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Deyim yerindeyse, eşler nikah defterine imza attıktan hemen sonra satın alınan tüm mallar, boşanma sırasında kural olarak yarı yarıya paylaşılacaktır.

Hangi tarihten sonra edinilen mallar ortak?

Eşlerin evliliği 01.01

Malların Tasfiyesi ne demek?

Eşlerin tabi oldukları mal rejimi sona erdiğinde tasfiye yapılır. Mevcut mal rejimi esaslarına göre malların taraflara pay edilmesidir. Mal rejimi tasfiyesi ne zaman yapılır? Mal rejimi, evlilik birliğinin sona ermesi ile yani boşanma veya eşlerden birinin ölmesi ile tasfiye edilir.

Evlenmeden önce alınan ev kimin?

Evlenmeden önce satın alınan mallar, satın alan eşin kişisel malı olarak kabul edildiğinden mal paylaşımına dahil edilmez. Evlenmeden önce satın alınan, ancak kredisi evlilik içinde ödenen ev, araba, arsa vb. gibi mallar belli bir hesaplama tekniği ile boşanmada mal paylaşımına dahil edilir.

Boşanma davasında ev eşyası kime kalır?

Evlilik birliğinin kurulmasından önce alınan eşyalarda, ücreti ödeyen kişi aynı zamanda eşyaların da sahibidir. İkinci ihtimal ise evlenmeden önce eşyaların alınması ancak ödemelerin evlilik devam ederken gerçekleştirilmesidir. Bu da mal varlığı olarak kabul edilir. Tasarruf, ödemeyi yapan kişidedir.

Evlendikten sonra edinilen mallar ortak midir?

Boşanmada mal paylaşımı, kural olarak evlilik içinde edinilen malların paylaşılması esasına dayanır. Evlenmeden önce satın alınan mallar, satın alan eşin kişisel malı olarak kabul edildiğinden mal paylaşımına dahil edilmez.

Edinilmiş malların tasfiyesi nasıl yapılır?

Tasfiye işlemlerinde sırasıyla şu aşamalar gerçekleştirilecektir;

  1. Her eş, diğerinde olan mallarını (edinilmiş-kişisel) geri alır,
  2. Eşlerin edinilmiş ve kişisel malları belirlenir,
  3. Varsa paylı mülkiyete konu mallarda paylar ayrılır,
  4. Değer artış payı, eklenecek değerler ve denkleştirme yapıldıktan sonra.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi davası ne zaman açılır?

Mal paylaşımı davası, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır (Yargıtay HGK – 2013/520 k).

Boşanmada hangi durumlarda mallar paylaşılmaz?

Kişisel malları ise şu şekilde sıralamak mümkündür; Tarafların farklı kişilerden alacağı manevi tazminat boşanmada hangi mallar paylaşılmaz sorusunun cevaplarından biridir. Buna ek olarak evlenmeden önce eşlerden birine ait olan malın takası ya da satışıyla alınan mal da paylaşılamayacak kişisel mallar arasındadır.

Boşanmalarda nafaka miktarı neye göre belirlenir?

Boşanma davası sürecinde ve sonrasında nafaka tutarı tarafların sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alınır, tutar kişinin gelir düzeyine göre belirlenir. Karşı tarafın ödeyemeyeceği bir tutarın nafaka olarak belirlenmesi Türk Medeni kanunu kapsamında mümkün değildir.