Ev ziyaretleri kaç dk olmalı?

Ev ziyaretleri 30-40 dakika arasında sürecek. Ev ziyaretleriyle çocuğun yaşadığı ev ortamının gözlenmesi, çocuk ve ebeveyn hakkında bilgi edinmek, ailelere okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek, çocuğun okula uyum sürecini hızlandırmak, ortak hareket etmenin öneminin altı çizilmek isteniyor.

Okul öncesi ev ziyaretleri zorunlu mu?

Öğretmenlerin ev ziyaretleri ile ilgili olarak 2002 yılında yayımlanan 2002/27 sayılı “Okul-Veli İşbirliği Genelgesi” 2017/20 nolu Bakanlık genelgesi ile yürürlükten kaldırılmış olup öğretmenlerin zorunlu olarak ev ziyareti ve aile eğitimi konularında görevlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Türkiyede okul öncesi eğitimde ev ziyaretleri hangi yıl?

Türkiye’de ise okul öncesi eğitimde ev ziyaretlerinin program içerisinde yer alması, ilk olarak 1952 yılında kabul edilen ve yürürlüğe giren Okul Öncesi Eğitim Programı ile sağlanmıştır.

Ev ziyaretlerinin önemi nedir?

Ev ziyaretlerinin en önemli amacı bireyleri yaşadıkları ortamlardaki koşullarında değerlendirmektir. Aileyi tanıma süreci ev ziyaretinden bağımsız olarak değerlendirilemez.

Ev ziyareti gözlem formu nedir?

KULLANIM AMACI: Bu form; tek ebeveynlilik, devamsızlık, okula uyum problemi, okul-veli iş birliğinin yetersizliği, davranış problemleri, çeşitli hastalıklar, ders başarısı/başarısızlığı gibi durumlarda öğrenciyi daha iyi tanıyabilmek adına ev aile atmosferini gözlemlemek amacıyla kullanılır.

Ülkemizde her bir çocuğun evine yılda 2 defa ev ziyareti yapılması ve sonuçlarının raporlanması hangi yıllarda zorunlu kılınmıştır?

Ülkemizde her bir çocuğun evine yılda iki defa ev ziyareti yapılması ve sonuçların raporlanması 2006 ve 2013 okul öncesi eğitim programlarında zorunlu kılınmıştır (MEB, 2013).

Ev ziyareti yapmak zorunlu mu?

Veli ev ziyaretlerinin yasal bir zorunluluğu olmadığı gibi tamamen okul dışı bir faaliyettir. Veli ev ziyaretleri eğitimde öğretmenin uygun gördüğü öğrenciler için gerekli gördüğü zamanlarda, isteğe bağlı olarak uygulayabileceği bir yöntemdir. Ziyarette amaç eğitim adına iyi sonuçlara gitmektir.

Okul öncesi eğitimde ev ziyaretlerinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Ziyaretin başlangıcında çocuğun da hazır bulunması sağlanmalıdır.Bu,karşılıklı konuşma ve ilişkiyi kolaylaştırır. Ziyaret sırasında çocuk ve aile kesinlikle eleştirilmemeli;çocuk hakkında daha çok olumlu ifadelere yer verilmeli;özelikle çocuğu başka çocuklarla karşılaştıran ifadelerden kaçınmalıdır.

Ev ziyaretlerinde gözlemlenmesi gereken öncelikli durumlar nelerdir?

Ev ziyaretlerinde genellikle evin fiziksel durumu,çocuğun çalışma olanakları ve koşulları,ana ve babanın çocuğa ve çalışmasına ne ölçüde yardımda bulunabileceği,ailenin okula ve okulda verilen hizmetlere karşı nasıl bir tutum ve anlayış içinde olduğu,çocukları ile ilgili olarak ailenin genel tutumu gibi konularda bilgi …

MEB 2013 okul öncesi eğitim programına göre bir eğitim öğretim yılı içerisinde çocuğun evine kaç defa ev ziyareti yapılması zorunludur?

– Ev ziyaretleri: Ülkemizde her bir çocuğun evine yılda iki defa ev ziyareti yapılması ve sonuçların raporlanması 2006 ve 2013 okul öncesi eğitim programlarında zorunlu kılınmıştır (MEB, 2013).

Okul Öncesi Öğretmenler her çocuğun anne babası ile senede en az kaç kez bireysel görüşme yapmalıdır?

4.5.15. Bu nedenle öğretmenler senede en az iki kez her çocuğun anne-babası ile bireysel görüşme yapmalıdır (Kandır ve Ersoy, 2003).

Öğretmen veli ziyareti yapmak zorunda mı?

Veli ev ziyaretlerinin yasal bir zorunluluğu olmadığı gibi tamamen okul dışı bir faaliyettir. Veli ev ziyaretleri eğitimde öğretmenin uygun gördüğü öğrenciler için gerekli gördüğü zamanlarda, isteğe bağlı olarak uygulayabileceği bir yöntemdir.