Ev satış vergisi ne kadar?

Satış 2019 yılı için yapıldığı için 14.800 TL istisna düşülür. Bunun sonucunda 41.334 TL – 14.800 TL = 26.534 TL istisna sonrası matrah bulunur. İstisna sonrası matrahtan ise “satış sırasına ödenen” tapu harcı (400.000 TL* %2= 8.000 TL) düşülerek 26.344 TL – 8.000 TL = 18.534 TL vergiye tabi tutar bulunur.

Gayrimenkul kazanç vergisi nasıl hesaplanır?

Örnek Durumun Vergisini Hesaplayalım: 1- Alış ve satış aylarından bir önceki ayın Yİ-ÜFE oranları (endeks değerleri) ile alış fiyatı çarpılır ve bu sayede alış fiyatı enflasyona göre düzeltilerek bugünün (ya da satış günü) TL değerine getirilir. 200.000 TL * (422,94/235,84) = 358.666 TL.

Gayrimenkul değer artış kazancı neye göre hesaplanır?

Değer artış kazancı vergisi hesaplanırken gayrimenkulün satın alındığı tarihteki fiyatı üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre yeniden hesaplanır. Gayrimenkulün satış bedelinden, ÜFE’ye göre hesaplanan bedel çıkarılır. Kalan tutar istisna haddi üzerinde ise o yılın vergi dilimine göre ödenmesi gereken vergi belirlenir.

Ev kaç yıl sonra satılabilir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 80’inci maddesine göre miras ya da bağış yoluyla devralınan konutlar hariç; satın alınan ve takas yoluyla elde edilen tüm konutların 5 yıl içerisinde satılması durumunda elde edilen toplam kazanç, vergiye tabi tutuluyor.

Ev satılınca emlak vergisi ödenir mi?

Emlak Vergisi Ödenmeden Tapu Devri Yapılır mı? Alım satım işlemlerinde evin önceki tüm borçları gibi emlak vergisi borcu da satıcıya aittir. Emlak vergisi iki taksit halinde ödenebilmektedir. Ancak gayrimenkul satışı yapılacağı zaman tüm borcu aynı anda ödeme yoluna gidilebilir.

Ev vergisi ne kadar 2021?

2021 yılına ilişkin emlak vergisinin hesabında esas alınan artış oranı hakkında 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Buna göre, 2021 yılı emlak vergilerinin matrahı yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2) %4,555 nispetinde artırılarak vergi hesaplanacaktır.

Emlak değer artışı nasıl hesaplanır?

Değer artışı kazancında endeksleme nasıl yapılır? Alış tarihinden önceki ay ve satış tarihinden önceki ay Yİ-ÜFE oranındaki artış %10 ve üzeri ise mal ve hakların alış bedeline bu artış oranı uygulanarak bulunan yeniden değerlenmiş alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark bulunarak gayrisafi kazanç bulunur.

Kazanç vergisi ne kadar?

a.Ücret gelirleri

Gelir dilimleri Vergi oranı
14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası % 35