Ev satıldıktan kaç gün sonra boşaltılır?

Evin bir başkasına satılması durumunda da kiracının 6 ay süresi bulunmaktadır. Kiracı içerdeyken taşınmazın satılması halinde yeni mal sahibi kiracıya 1 ay içinde ihtar göndererek tahliye talep edebilir.

1 yıllık kira sözleşmesi bitmeden ev sahibi evden Çikarabilir mi?

Kontrat süresi dolmadan kiracının tahliye edilemeyeceğini belirten Avukat Mahir Orak, “Sözleşme bitmeden kiracının çıkarılması söz konusu olamaz. Ayrıca ev sahibinin izni olmadan konutta ciddi bir değişiklik yapılması gibi sözleşmeye esaslı bir aykırılık olunması durumunda kiracı tahliye edilebilir.

Ev sahibi kiracı varken evi gösterebilir mi?

Kiracı, kiralananı satın almak ya da kendisi çıktıktan sonra kiralamak isteyenlerin görmesine ve gezmesine izin vermekle yükümlüdür. Kiracı, kiralananı satın almak ya da kendisi çıktıktan sonra kiralamak isteyenlerin görmesine ve gezmesine izin vermekle yükümlüdür.

Satılan evin depozitosu ne olur?

Eğer kiracı ile yeni malik arasında sözleşme devam edecek ise, yeni malikin kural olarak kira sözleşmesinin tarafı olurken, depozitoyu da önceki malikten aldığı kabul edilir. Bu nedenle, önceki malik, taşınmaz satıldığında, uhdesinde bulunan depozitoyu ya kiracıya iade eder, ya da yeni malike vermiş sayılır.

Sozlesme olmadan ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

“Sözleşme bitmeden kiracının çıkarılması söz konusu olamaz. Ev sahibinin bunu yapabilmesi için haklı nedenleri olmalı. Ev sahibi kafasına göre kiracıyı çıkaramaz. Bu nedenler başında kira borcunu ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması geliyor.

Ev sahibi ben oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Kiracılık hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince, ev sahibi, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa kiracısını çıkarabiliyor.

Ev sahibi kiracı varken evi satarsa ne olur?

Ev Sahibi Evde Kiracı Varken Evi Satarsa Kiracının Hakları İmzalanan kira sözleşmesi korunur. Kiracı, evin yeni sahibi ile eski kontrat çerçevesinde ev sahibi, kiracı ilişkisini korumaya devam eder. Yeni ev sahibi ile tekrar kontrat yapılmasına ihtiyaç yoktur.

Kiracıyım ev sahibi evi satıyor ne yapmalıyım?

İçinde kiracı varken evin satılması durumunda, kiracının tahliyesi ancak yeni ev sahibinin ihtiyacı doğrultusunda söz konusu olabiliyor. Yeni malikin bu eve ihtiyacı olması durumunda altı ay öncesinden bildirimde bulunmak şartı ile kiracıdan tahliyesini isteyebiliyor.