Ev sahibi nasıl bulunur?

Bilgilere erişmek için tapunun fotokopi ile tapunun bağlı bulunduğu tapu dairesine giderek sorgulama yapılıyor. Bu işlem https://www.turkiye.gov.tr/tapu-harc-sorgulama adresinden online bir şekilde yapılabiliyor.

Apartmanlarda hangi işyerleri için apartman sakinlerinin izni gerekir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartmanda, hastane, dispanser, klinik, ecza laboratuarı, kimya labratuvarı, patlayıcı imalatı yapmanız da kesinlikle yasak.

Apartman yönetimi şirkete nasıl devredilir?

Devredilme işlemleri ise şu şekilde gerçekleşiyor: -Kat Malikleri Kurulu toplanıyor. Toplantı; hem sayı, hem de arsa payı bakımından kat maliklerinin yarıdan fazlasının katılımı ile gerçekleşiyor. – Site/Apartman yönetimin bir firmaya devredilmesi yönünde karar alıyor.

Parselin kime ait olduğu nasıl öğrenilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, www.tkgm.gov.tr adresinden “parsel sorgulama” linki ile il, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel bilgileri girilerek doğrudan parsel sorgulaması yapılabiliyor.

Yönetim planının iptali davası kime karşı açılır?

Kat Mülkiyeti Yasasının 28. maddesi hükmüne göre tüm kat maliklerinin ve onların ardıllarını bağlayan bir sözleşme niteliğinde bulunan yönetim planının iptali istemli bir davanın ana taşınmazdaki tüm kat maliklerine yöneltilmesi gerekir.

Apartmana dışarıdan yönetici nasıl atanır?

Apartmana dışardan yönetici atanabilmesi için sakinlerden birinin ya da tamamının başvurması gerekmektedir. Başvuru gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine yapılır ve yönetici atanır. Aynı apartman sakinleri tarafından seçilen yönetici gibi sorumluluklara sahiptir.

Iş yeri açmak için apartman sakinlerinin izni gerekir mi?

Bir apartman dairesinde Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında izin verilen bir işyeri açmak isteniyorsa, apartmandaki tüm kat maliklerinden muvafakatname alınıyor.

Apartman dairesinde işyeri açılabilir mi?

Gerekli şartların yerine getirilmesi halinde apartman dairesinin işyeri olarak kullanılmasına izin verilmektedir. Bu konudaki kurallar Kat Mülkiyeti Kanununa göre belirlenmektedir. Bu nedenle bir apartmanda ya da sitede işyeri açmak isteyen kişilerin mutlaka tüm kat maliklerinden muvafakatname alması gerekmektedir.

Yönetici seçimi nasıl yapılır?

Yönetici veya yönetim kurulu, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu ile seçilir. Yönetici veya yönetim kurulu kat malikleri arasından seçilebileceği gibi, kat maliki olmayan kimseler arasından da seçilebilir.

Profesyonel site yönetimi nasıl feshedilir?

Site yönetimi ile ilgili yasal esaslar Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenleniyor. Kanuna göre site yönetiminin feshi mümkün olabiliyor. Usule aykırı olarak seçim yapılmışsa kat maliklerinden herhangi birinin açacağı dava üzerine yönetim feshediliyor. Kat malikleri toplanarak yeni yönetimi oluşturuyor.