Ev sahibi kızım oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Yani ‘Oğlum, kızım ya da kendim oturacağım’ demesi. Bu türden tahliyede ise 3 yıl kiraya veremezsiniz. Bu maddelerden herhangi oluşmamışsa kira sözleşmesinin süresi dolsa da kiracı tahliye edilemez.”

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

Ev satışından sonra ev sahibi, kiracıya ihtarname çekerek 6 ay içinde evden çıkmasını talep edebilir. Kiracının eve özensiz davranması ve komşularla iyi geçinmemesi durumunda ev sahibi, kiracının tahliyesini isteyebilir. Borcun ödenmemesi durumunda ev sahibi, sözleşmeyi fesh ederek kiracıyı evden çıkarabilir.

Ev sahibi kiracı varken evi satabilir mi?

Mesken kiralamalarında taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi, mal sahibinin tasarruf hakkını kısıtlamıyor. Mal sahibi kiracı varken de evin satışını gerçekleştirebiliyor.

Ev sahibi kira sözleşmesini feshedebilir mi?

6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine göre belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı, sözleşmenin bitimine en az 15 gün kala yazılı bildirim yolu ile kira sözleşmesini feshedebilir. Gayrimenkul sahibi ise sözleşmenin sona ermesine dayanarak fesih gerçekleştiremez.

Ev sahibi kaç ay önceden haber vermeli?

2012 yılında Borçlar Kanunu’nda değişiklik yapılarak sözleşme uzama süresinin en fazla 10 yıl olarak kabul edilmiştir. Bu sürenin sonunda mal sahibine haklı gerekçe ileri sürmesine gerek olmadan kiracısını tahliye etme hakkı getirildi. Bu hakkın kullanılabilmesi için 3 ay önceden ihtarname gönderilmesi gerekiyor.

Kiralık ev satılırsa ne olur?

“Kiracı içerdeyken taşınmazın satılması halinde yeni mal sahibi kiracıya 1 ay içinde ihtar göndererek tahliye talep edebilir. Bu durumda satın alma tarihinden itibaren 6’ncı ayın sonuna kadar kiracı içerde kalmaya devam eder. 6’ncı ayın sonunda çıkmazsa tahliye davası açılabilir.

Alınan evde kiracı varsa ne olur?

Yeni Satın Alınan Evde Oturan Kiracı ile Anlaşma Bu durumda kiracı ve kiraya veren, anlaşarak kira sözleşmesini feshedebilir. Eski ev sahibi ile kiracı belirsiz süreli sözleşmeye göre anlaşma yapmışsa bu durumda devreye Borçlar Kanunu’na Göre Ev Sahibi Hakları girer.

Ev sahibi kira sözleşmesi yenilenmezse ne olur?

Genellikle yıllık olarak imzalanan kontrat, taraflar arasında herhangi bir tahliye kararı alınmazsa uygulanmaya devam eder. Kontrat yenilenmez veya gayrimenkul sahibi taşınmazın tahliyesini talep ederse belirlenen süre içinde kiracının mülkü boşaltması gerekir.