Ev Alırken Hangi kat tercih edilmeli?

Hem ilk kat hem de son kat öncelikle kışın ısıtması zor bölgelerdir. Yazın ise kolay ısındıklarından alt katlara göre daha sıcak olacaktır. Bu sebeplerden dolayı ev alırken öncelikle ilk ve son katları tercih ederken apartmanın durumuna, yaşına ve imkanlarına dikkat ederek bir tercih yapmakta fayda vardır.

Yüksek giriş kat ne demek?

Yüksek giriş arka cephe evler için kullanılan bir terim olup konutun arka cepheden kot alması nedeni ile önden giriş kat olmasına rağmen arkadan birinci, ya da ikinci kat gibi daha yüksek bir konumda yer almasıdır.

Hangi katlar daha değerli?

En değerli daire – Her katta 4 daire bulunan 10 katlı bir binanın en değerli evi 9. kat güneydoğu cepheli olanıdır. – Her katta 4 daire bulunan 15 katlı bir binanın en değerli evi 14. kat güneydoğu cepheli olanıdır. Kiralama açısından şerefiyesi en yüksek olan daireler en çabuk kiralananlardır.

Doğu cephesi güneş alır mı?

Kuzey doğu cephe ev güneş alır mı? Bu cephe güney cepheye kıyasla daha az güneş alır. Bu da ısınma sorunlarına neden olur.

Kaç kat bodrum yapılabilir?

Kottan birden fazla kat kazanılamaz ve emsale dahildir. Kottan kazanılan kat dahil binanın görünen yüksekliği en fazla 6.50 m olacaktır. Dört tarafı zeminin altında kalması ve binanın oturum alanını aşmamak kaydıyla emsale dahil olmayan zorunlu müştemilat gibi mekanlar için en fazla 1 kat bodrum yapılabilir.

Bina Katı nasıl sayılır?

KAKS/TAKS oranı binanın kat adedini verir. Ya da bunu tersinden söylersek TAKS oranını binanın kat adeti ile çarparsak KAKS oranını buluruz. Yani KAKS= Kat Adedi x TAKS. Örneğin TAKS 0,30 ve h=12,50 ise bina 4 katlı demektir.

Bodrum zemin nedir?

Binalarda zeminin altında kalan katlara bodrum kat denir. Bazı binalarda bu katlarda depolama bölümleri varken, bazı binaların ise bodrum katları oturum amaçlı kullanılmaktadır. İngilizcesi: Basement. Bina türü yapıların zemin katının altında yer alan kat veya katlara verilen genel addır.