Ev alıp satarken eşin rızası gerekir mi?

Artık eşler, diğer eşin rızası olmadan aile konutunu satamayacak, bankaya ipotek olarak veremeyecektir. Yani eşin açık rızası olmadan aile konutu üzerinde ipotek tesis edilmeyecek, iradi veya icrai satış yapılamayacaktır.

Tapu şerhi kaç yıl geçerli?

Tapu şerhi, şahsi hakkın sona ermesi veya şerh süresinin dolmuş olması halinde ortadan kalkıyor. Peki, tapu şerhi kaç yıl? Tapu şerhi süresi: Şufa, vefa ve iştira haklarında en çok 10 yıl, gayrimenkul satış vaadinde ise 5 yıldır.

Eşim bana sormadan ev satabilir mi?

Bu sorunun cevabı, eğer konutunuza aile konutu şerhi koymadıysanız, satabilir. Türk Medeni Kanuna göre, evli çiftlerin oturdukları gayrimenkuller “aile konutu” olarak değerlendiriliyor. Bu konutlar eş onayı alınmadan satılamıyor.

Eşlerden biri mal satabilir mi?

Eşlerin birlikte ve sürekli ikamet ettikleri konut, aile konutu olarak adlandırılıyor. Mal varlıkları içerisinde bulunan aile konutu 194. madde ile ayrıca korunuyor. Aile konutu şerhi ile konut iki tarafın rızası olmadan kesinlikle satılamıyor. Böylece eşten habersiz ev satmak imkansız hale geliyor.

Aile konutu şerhini kimler Koydurabilir?

Aile Konutu Şerhini Kimler Koydurabilir? Aile Konutu Şerhini, aile Konutu olarak özgülenen gayrimenkulde yaşamını sürdüren ancak gayrimenkulün maliki olmayan eş koydurabilecektir. Hakim, boşanma halinde aile konutunun akıbetine aile konutu şerhi yerine yasal mal rejimi gereklerine göre karar verecektir.

Aile konutu şerhi nereden konulur?

Aile konutu şerhi eşlerden birinin istemiyle konulabilir. Bu bakımdan bu şerh özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı eşleri aile konutu üzerinde ciddi anlamda söz sahibi yapmıştır. Şerhin konulması talebi taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yapılır.

Aile konutu şerhi olan ev haczedilebilir mi?

Zira aile konutu için tapuya verilen şerh kurucu değil açıklayıcı bir tescildir. Aile konutunun haczedilemeyeceğine ilişkin doğrudan bir düzenleme yer almamaktadır. Aile konutunun aynı zamanda borçlunun eşi ve ailesiyle yaşadığı haline münasip evi olması halinde, İİK m. 82 b.12 gereğince aile konutu haczedilmeyecektir.

Şerhin etkisi kaç yıl?

Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır.

Serhli tapu bozulur mu?

Tapuya konulan şerhin kaldırılması mümkündür. Tapuya konulan şerhin kaldırılabilmesi için şerhi koyan kişilerin onay vermesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunun 683. maddesine göre malike tanınmış yetkileri kısıtlayıcı sonuç doğuracak biçimde tapu kütüğüne şerh düşülememektedir.