Eureko sigorta ne işe yarar?

Hayat dışının tüm branşlarında faaliyet gösteren Eureko Sigorta, 1989’da Garanti Sigorta olarak kuruldu ve Ekim 2007’de bugünkü adını aldı. Genel merkezi İstanbul’da bulunan Eureko Sigorta, Garanti BBVA ve yurt çapındaki acente ve broker ağı ile müşterilerine fark yaratan sigortacılık hizmet ve ürünleri sunar.

Sigorta bir vergi kaynağı mıdır?

Maddesinde, “ Banka ve sigorta şirketlerinin 10.6.1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta …

Hayat sigortası gelir vergisinden düşülür mü?

Gelir Vergisi Avantajı Nedir? Ödenen hayat sigortası primlerinin; Yıllık beyana tabi vergi mükellefi isen beyan edilen yıllık gelirin % 15’i oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilir.

Sigorta giderleri gelir vergisinden düşer mi?

Yukarıda ücret stopaj matrahından indirilebileceği belirtilen sigorta primleri (hayat sigorta primlerinin yüzde 50’si ile şahıs sigorta primlerinin yüzde 100’ü), yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen gelirlerden de indirilebilir.

Sigortanın vergisi ne kadar?

Sigorta muamelelerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesi F bendi uyarınca %5 oranında vergi uygulanmaktadır. 16.8.1991 tarih ve 20962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.8.1991 tarih ve 91/2072 sayılı kararla BSMV oranı %5 olarak belirlemiştir.

Eureko Sigorta neleri kapsar?

Yangın, yıldırım ve infilak gibi felaketlerin, doğrudan sigorta altında olan eviniz veya eşyalarınıza verdiği zararlar teminat altındadır. Aynı zamanda evinizdeki yangın ve infilak sebebiyle komşunuzda meydana gelebilecek hasarlarımızda teminat altındadır.

Eureko Sigorta nerelerde geçerli?

Eureko Sigorta Anlaşmalı Kurumlar

  • Hastane. Gaziosmanpaşa. Asya Hastanesi.
  • Hastane. Küçükçekmece. İkitelli Batı Bahat Hastanesi.
  • Hastane. Ümraniye.
  • Tıp Merkezi & Poliklinik. Beyoğlu. Halıcıoğlu Cerrahi Tıp Merkezi.
  • Hastane. Arnavutköy. Avrupa Hospital Arnavutköy Hastanesi.