Etkinlik yönetimi hangi amaca hizmet eder?

11.2. Etkinlik Yönetimi. Etkinlik yönetimi, sosyal, kültürel ya da kurumsal amaçlara hizmet etmek için tüm ayrıntıları önceden planlanarak gerçekleştirilen ritüelleri, sunum, performans veya kutlamaları tanımlamaktadır (Peltekoğlu, 2014:321).

Etkinlik yönetimi Nasıl Yapılır?

Etkinlik Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

 1. Erken Başlayın.
 2. Esnek kalın.
 3. Bütçenizi doğru planlayın.
 4. İş bölümünü doğru yapın.
 5. Ortak Çalışılabilecek Belgeler Oluşturun.
 6. Yedek Bir Planınız olsun!
 7. Etkinliği Tekrar Tekrar Kurgulayın!
 8. Prodüksiyon Herşeyiniz!

Etkinlik nedir etkinlik türleri?

Etkinlik Çeşitleri; Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklindedir. Küçük grup etkinliği, çocukların yaş, gelişim özelliği, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gruplara ayrılarak farklı çalışmalar yaptıkları etkinliklerdir.

Yönetim etkinliği nedir?

Günümüzde yönetim etkinliği, şirketlerin etkinliği ve verimliliği demek. Bu sebeple, başta akademik dünya olmak üzere, yönetim üzerine çalışan çok fazla kanaat önderi, danışmanlık şirketi ve çok uluslu şirket yönetim etkinliğini artıracak model ve araçlar üzerine çalışıyor.

Pazarlama etkinliği nedir?

Etkinlik Pazarlama, genel anlam itibariyle marka, şirket sahibi ile tüketici ve müşteri arasında gerçekleşen yüz yüze ağırlıklı ve deneyimsel bir etkileşimli pazarlama türüdür. Etkinlik pazarlamada amaç şirketin, hem kurumsal hem de markanın değerini yükselterek kaliteli ve güvenilirlik hissi vermek amaçlanır.

Etkinlik türleri nelerdir halkla ilişkiler?

Halkla ilişkiler kampanyasının planlanmasındaki araçlar basın toplantıları, basın bültenleri, özel görüşmeler, fabrika hırlan, seminerler, açık oturumlar, sponsorluklar gibi aktivitelerdir.

Etkinlik yönetimi sürecinin aşamaları nelerdir?

Etkinlik Öncesi: Bütçe belirleme, tedarik-tasarım, planlama, öncelikleri ve riskleri belirleme, pazarlama yöntemlerini planlama. Etkinlik Dönemi: Planları uygulama, kriz yönetimini etkinleştirme, süreci yönetme. Etkinlik Sonrası: Denetleme, raporlama, ölçme-değerlendirme.

Etkinlik planlaması nasıl yapılır?

Başarılı bir etkinlik planlamakla ilgili tüm görevleri üstlenmekte zorlanıyorsanız, yalnız değilsiniz….Etkinlikten 16 hafta önce

 1. Hedef belirleyin.
 2. Ekibinizi kurun.
 3. Yeri ve tarihi seçin.
 4. Etkinlik baş konuşmacısını belirleyin.
 5. Etkinliğiniz için bir yol haritası çizin.

Etkinlik nelerdir?

Etkinlik genel anlamda bir faaliyet, hareket yada davranışın, olanaklı olduğu kadar, yöneltilmiş bulunduğu amaca ulaşma derecesidir. Diğer bir deyişle amaca ulaşmada yeterli olup olmadığını gösteren bir ölçüttür.

Büyüklükleri açısından etkinlik türleri kaça ayrılır?

Büyüklüklerine göre etkinlikler Mega etkinlikler, Hallmark etkinlikler ve Yerel/ Toplum odaklı etkinlikler olarak sınıflandırılmaktadır.

Etkinlik pazarlama faaliyetleri nelerdir?

Etkinlik pazarlamasına genel olarak marka iletişimi etkinlikleri, basın toplantıları, sosyal sorumluluk içeren proje faaliyetleri, lansman etkinlikleri, üniversite etkinlikleri, kongre etkinlikleri, spor etkinlikleri, bayi toplantıları örnek verilebilir.

Satış noktası etkinliklerinin türleri nelerdir?

Lansman – Re-lansman.

 • Road Show.
 • Gerilla Pazarlama.
 • Özel Organizasyonlar.