Etik kodların amaçları nelerdir?

Şirketlerin etik kodlarının bulunmasının en önemli amaçları arasında; ortak bir kurum kültürü yaratmak, kurum itibarını koruyarak geliştirmek, çalışanların davranışlarını iyileştirmek, yasal gerekliliklere uyum sağlamak, paydaşların beklentilerini karşılamak, topluma karşı sorumlu bir şirket olabilmek, rakiplere karşı …

Etik mesleki davranışlar nelerdir?

İş hayatı içerisinde doğru davranış biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek meslek etiğinin temel ilkelerindendir. Bütün meslektaşlar çalışmalarının her cephesinde dürüstlük sergilemelidir.

Etik kodlar için neler geçerlidir?

Etik Kod’un dili kolay anlaşılabilir, birleştirici, basit ve pozitif olmalıdır. Şirket kültürüne uygun olarak yazılmalıdır. Etik Kod’da bahsedilen kuralların yasalara, düzenlemelere, sektör dinamiklerine ve şirket içinde geçerli olan tüm politika ve prosedürlere uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Etik kodların iş hayatındaki ve örgütlerdeki rolü nedir?

Etik kodlar, çalışanlarınızın, müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve ortaklarınızın nasıl muamele göreceğini belirleyen bir harita çizmektedir. Eğer şirketinizde yazılı etik kodlar bulunmuyorsa, bu kodların oluşturulması için öncelikle şirket misyon ve vizyonlarının detaylı bir şekilde okunması gerekmektedir.

Meslek etiği gerekli midir?

Meslek etiği, bir meslek grubunda bulunan insanlar açısından çok önemlidir. Aynı mesleğe sahip bireylerin dünyanın her yerinde belli davranışları sergilemesi mesleğe olan saygıyı arttırır. İş hayatında karşılaşılan dengesizlikleri önlemek ve meslek sahiplerine güven vermek için meslek etiği kuralları gereklidir.

Meslek etiği nedir ilkeleri?

Meslek etiği, bir meslekle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, o meslekle ilgili birtakım davranış kuralları (etik kurallar) oluşturan ve mesleğe mensup kişilerin bu davranış kurallarına uymasını zorunlu kılan, uymayanları meslekten çıkaran, hizmet ideallerini koruyan ilkeler bütünüdür.

Etik ilkelerin işlevleri nelerdir?

Mesleki etik kuralları olarak belirlenen ve üyelerinin genel ve ortak olan davranış biçimlerini tanımlayan ilkelerin üç temel işlevi vardır.

  • Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak.
  • Meslek içi rekabeti düzenlemek.
  • Hizmet ideallerini korumak.