Etik kod kavramı nedir?

Etik Kod, kurumların çalışanlarına, beraber iş yaptığı kişi ve diğer kurumlara ve kamuya sorumluluklarını özetleyen, temel değerlerini ve ilkelerini yansıtan, çalışanlara kabul edilebilir ve edilemez davranışlar konusunda yol gösteren bir kurallar bütünüdür.

Davranış kodu ne demek?

Davranış Kodu: Davranış Kuralları, devam eden istihdamın bir koşulu olarak gerekli veya yasaklanmış belirli davranışları ana hatlarıyla belirtir. Cinsel tacizi, ırksal gözdağı vermeyi veya şirket bilgisayarlarında uygunsuz veya yetkisiz içeriği görüntülemeyi yasaklayabilir.

Bir kişi veya grubun davranışlarının doğru veya yanlış olduğunu belirleyen kurallara ve ilkelere ne denir?

değerler iken, ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır. Ahlak; bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür. Ahlak kelimesi Latince kökenli olup (morale), insanın doğru ve yanlış, olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü olarak nitelendirdiği davranışlarıyla ilgilidir.

Etik ve ahlak arasındaki fark nedir?

Etik ve ahlak arasındaki fark; · Ahlak kuralları kişisel kodlarken, etik kuralları bir grup yada kültür tarafından izlenir. · Kişinin etik değerleri zamanla değişirken, ahlakı değişmez. · Ahlak kuralları dine, etik ise felsefeye dayanır.

Biyoetik Sorunlar Nelerdir?

Değişimin iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek, neyin nereye kadar ne şekilde savunulabileceğine dair temel sorular sormak ve yanıtlar üretmek biyoetiğin sorun alanları içindedir.

Mutlak olarak iyi ya da kötü olduğu kabul edilen belli bir yaşam anlayışından kaynaklanan davranış kurallarını belirleyen kurallar bütününe ne denir?

AHLÂK KAVRAMI Mutlak olarak iyi ya da kötü olduğu kabul edilen, belli bir yaşam anlayışından kaynaklanan davranış kurallarını belirleyen kurallar bütünüdür.

Faydacılık ve bireysellik nedir?

Faydacılık, herkes için iyi olacak kararın verilmesini üstlenir. Bireysellik, bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel kazançlarını artırmak olduğunu savunur. Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları tarafından belirlenir.