Eşler tek başına ev satabilir mi?

Açık rızanın varlığını ispat yükü aile konutu ile ilgili tasarrufta bulunan eşe aittir. Netice itibari ile, aile konutunun maliki olan eş, aile konutundaki yaşantıyı güçlüğe sokacak biçimde tek başına aile konutunu ayni hakla sınırlandıramaz. Bu sınırlandırma ancak diğer eşin açık rızası alınarak yapılabilir.

Evlilikte eşler birbirinden habersiz mal satabilir mi?

Eşim benden habersiz evi satabilir mi 2019 sorusunun cevabı şu şekilde; Eşlerin ikamet ettikleri aile konutlarını eşlerden birinin haberi olmadan satma imkanları yoktur. Eşlerin mal paylaşımı esnasında eşit tutulması için çıkarılan kanun ile birlikte eşler birbirlerinin konut üzerindeki haklarınızı sınırlayamaz.

Ev satmak için eşin rızası gerekir mi?

Artık eşler, diğer eşin rızası olmadan aile konutunu satamayacak, bankaya ipotek olarak veremeyecektir. Yani eşin açık rızası olmadan aile konutu üzerinde ipotek tesis edilmeyecek, iradi veya icrai satış yapılamayacaktır.

65 yaş üstü tapuda işlem yapabilir mi?

Tapu işlemlerinde yaş sınırı 65 yaş olarak belirleniyor. 65 yaşın üzerinde bir alım satım işleminde bulunmak isteyen kimseler için tapu müdürlüğü tarafından akli dengesinin yerinde olduğuna ilişkin bir raporun talep ediliyor. Bu rapor doğrultusunda ise tapu işlemlerinin yapılmasına onay veriliyor.

Eşim benden habersiz arabayı satabilir mi?

Evli iken kredi çekerek eşimin adına aldığımız arabayı boşanma davası devam ederken eşim satabilir mi? Edinilmiş mal olduğu için malın yarısı üzerinde hakkınız var. Davayı açıp derhal araç üzerine tedbir koydurabilirsiniz. Tedbir koydurursanız sizden habersiz satamaz.

Eşinin rızası olmadan ev satılabilir mi?

Eşlerin birlikte ve sürekli ikamet ettikleri konut, aile konutu olarak adlandırılıyor. Mal varlıkları içerisinde bulunan aile konutu 194. madde ile ayrıca korunuyor. Aile konutu şerhi ile konut iki tarafın rızası olmadan kesinlikle satılamıyor. Böylece eşten habersiz ev satmak imkansız hale geliyor.

Ev satarken eşten imza alınır mı?

İşte merak edilen detaylar…. Eşler arasında yaşanan anlaşmazlıkların başında konut satışları yer almaktadır. Kanunlarda yer alan yasal düzenlemelere göre konut satışında eş rızası sadece aile konutu şerhi konulan taşınmazlarda aranmakta olup diğer taşınmazların satışında böyle bir zorunluluk yoktur.