Eski tarihli e-Fatura düzenlenebilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı sunucu üzerinden gönderilen her e faturayı inceler. İlgili tebliğlere göre taraflar sadece e-Fatura sistemine dahil oldukları tarih itibariyle e-Fatura düzenleyebilir. Geriye dönük kesilen e-Faturalar sistemden başarılı olarak geçse de hukuken geçersizdir.

Geçmiş tarihli Fatura kesilebilir mi?

Fatura düzenleme tarihi herhangi bir yerde belirtilmediği için bunun tespiti de mümkün değildi. e-Dönüşüm uygulamaları ile bu usulsüzlüklerin tespiti kolaylaşmış ve bu tür uygunsuz düzenlemelerin önüne geçilmiştir. Dolayısıyla geriye dönük olarak herhangi bir tarihe e-Fatura veya e-Arşiv Fatura kesilemez.

Kaç gün içinde Fatura kesilir?

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 231’inci maddesinin 5’inci bendinde “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır” ibaresi yer almaktadır.

E-fatura en geç kaç gün geriye dönük kesilebilir?

Vergi Usül Kanunu’na göre yedi (7) güne kadar geriye dönük e-Fatura gönderilebilmektedir. Fakat düzenlenme tarihi 7 günden eski e-Faturaların gönderilmesi teknik olarak mümkün olup (özel entegratörlük sistemleri tarafından engellenemez), usül cezası mevcuttur.

E-fatura kaç gün geriye dönük kesilebilir 2020?

e-Fatura kesilirken belirli şartlar yerine getirildiği takdirde geriye dönük fatura kesilebilir. Vergi Usul Kanununa göre, geriye dönük e-fatura ve e-arşiv fatura, matbu faturada da olduğu gibi, en fazla 7 gün öncesine olacak şekilde düzenlenebilir.

E-arşiv fatura kaç gün geriye kesilebilir?

E-arşiv fatura en geç ne zaman kesilir?

Sevk İrsaliyesi kullanılarak yapılan satışlarda, e-Fatura veya e-Arşiv Faturanın 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir. Hizmet teslimlerinde ise Sevk İrsaliyesi söz konusu olmadığı için e-Faturanın, hizmetin verildiği anda düzenlenmesi gerekmektedir.

E-arşiv fatura kaç gün geriye dönük kesilebilir 2021?

Vergi Usul Kanununa göre, geriye dönük e-fatura ve e-arşiv fatura, matbu faturada da olduğu gibi, en fazla 7 gün öncesine olacak şekilde düzenlenebilir.