Esime oturma izni nasil alirim?

Türk Vatandaşıyla Evli Olanlar

  1. İkamet İzni Başvuru Formu.
  2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi.
  3. Dört (4) adet fotoğraf.
  4. Evli olduklarını gösterir belge.
  5. Destekleyicinin Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.
  6. Destekleyicinin Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge.

Deport cezası kaç para?

Bu tür bir durumda kendisinin ödemesi gereken miktar 2021 yılı için 25 USD (İlk ay harç bedeli) + 35 USD (İlk aydan sonraki her ay için 5 USD) + Kart bedeli (2021 yılı için 110 TL) ve 240 TL idari para cezasının toplamı olacaktır.

Aile oturma izni ne kadar sürede çıkar?

İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim edildiği tarihten başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.

Aile ikamet izninden kimler yararlanır?

Türk vatandaşlarının veya Türkiye’de ikamet izinlerinin birine sahip olan yabancıların, kanunda sayılan yakınları için aile birliği sağlamak amacıyla başvuracakları ikamet izni türüdür. Destekleyicinin yabancı eşi, destekleyicinin ya da eşinin yabancı çocuğu için aile ikamet izni başvurusunda bulunabilir.

Aile ikametgah belgesi nasıl alınır?

İkametgah belgesi eskiden nüfus müdürlüklerinden ya da mahalle muhtarlıklarından alınırdı. e-Devlet Kapısı ile birlikte artık online olarak kolayca ikametgah belgesi alabiliyoruz.

Aile oturum izni nasıl alınır?

Aile ikamet izni başvurusu yabancının ikamet etmekte olduğu ildeki İl Göç İdaresi’ne online sistem üzerinden bilgilerin girilmesi sonucu yapılan kayıt formu ve randevu ile yapılır. Başvurular yabancının kendisi tarafından yapılabildiği gibi aracı kurumlar ve 3. Şahıslar tarafından da yapılabilir.

Türk vatandaşı üzerinden Oturma izni nasıl alınır?

Oturma izni, yabancının ikamet edeceği ilde yer alan Göç İdareleri’ne başvurularak alınır. Başvurular uzman danışmanlarımız tarafından online ortamda yapılır. Randevu belgesi ve diğer gerekli belgeler hazırlanır ve yabancı randevu günü belgelerini Göç İdaresi memuruna teslim eder.

Vize ihlal cezası nerede ödenir?

Vize ihlali cezası havalimanlarında bulunan vize ihlali ofisine ödenebilir. Eski düzenlemede ödemenin ardından 10 gün içinde ikamet izni için başvuru yapılacağına dair taahhütname imzalanarak ülkeden çıkış yapılırsa hemen bir gün sonra tekrar giriş yapmak mümkün idi.