Eş kefil olabilir mi?

MADDE 584- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Eşim bana kefil olabilir mi?

1) Kefaletname 2 (iki) kefil tarafından imzalanacaktır, 2) Kefillerin yurt içinde çalışıyor olması gerekmektedir, 3) Mevsimlik veya geçici işçi kefil kabul edilmez, 4) Eşlerin ikisi de aynı kişiye kefil olamaz, 5) Eşler birbirine kefil olamaz, 6) Emekli kefil kabul edilmez.

Kim kefil olabilir?

Kefaletleri Kabul Edilecek Kişiler: 1- SGK iştirakçisi olarak maaş ya da ücret alan memur veya işçiler, 2- Ticaret ya da sanayi odasına kayıtlı tüccar ya da esnaf, sanatkâr, (Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olması şarttır.)

Kefil olmak için ne gerekir?

Kefil olabilmek için fiil ehliyetine sahip olmak, yani 18 yaşını tamamlamış olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak yani kefaletin hukuki sonuçlarını kavrayabilecek akli yeteneğe sahip olmak gerekmektedir.

Babam bana kefil olabilir mi?

Buna göre, babası ev alan oğluna eşinin (yani oğlunun annesinin), annesi, otomobil alan kızının banka kredisine eşinin (yani kızının babasının) rızası olmadan “kefil” olamaz. Tahmin ettiğiniz gibi, babası veya annesi, eşin rızası olmadan kendi çocuğuna bile kefil olamıyorsa, üçüncü kişilere hiç olamaz.

Asıl alacaklı dururken kefile haciz yapılır mı?

Kefilin takibi üst başlığı altında düzenlenmiş olan Türk Borçlar Kanunu’nun 590.maddesinde : “ Borçlunun iflası sebebiyle asıl borç daha önce muaccel olsa bile, belirlenen vadeden önce kefile karşı takibat yapılamaz.

Kim kefil olamaz?

Kefaletleri kabul edilmeyen kişiler: 1- Emekli, çiftçi, Bağ-Kur’ a kayıtlı olmayan meslek sahipleri, Bağ-Kur’a kayıtlı ev hanımları, 2- Yedek subay, öğrenci, er ve erbaşlar, 3- Yasa hükümlerine göre kefil olamayacak diğer şahıslar, 4- lgilin eşi, 5- Karı kocanın ikisi aynı anda, 6- Her türlü tüzel kişilikler.