Epilepsi hastaları bebek emzirebilir mi?

Epilepsi hastası bir kadının anne olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Naz Yeni: Kullanılan ilaçlar, anne sütüne değişken oranlarda geçer. Anne sütünün faydalarını göz önünde bulundurup emzirilmesi önerilir.

Epilepsi hastası nasıl doğum yapmalı?

Epilepsi hastalarında bazı özel durumlar hariç sezeryan ya da indüklenmiş doğum endikasyonu olmamasına karşın günlük pratikte bu hastalara çoğunlukla sezeryan ile doğum yaptırılmakta ya da 3. basamak merkezlere sevk edilmektedir.

Epilepsi ilacı kullanırken hamile kalınır mı?

Hamilelik sırasında alınan bazı ilaçlar bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Epilepsi nöbetlerini önlemek amacıyla alınan ilaçlar yarık damak, nöral tüp defektleri, iskelet anormallikleri ve konjenital kalp ve idrar yolu defektleri gibi doğum kusurlarına sebep olabilmektedir.

Epilepsi hastaları aşı olabilir mı?

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Nöroloji Derneği ve Epilepsi Derneği özel bir engel olmaması durumunda aşı ile korunmayı önermektedir.

Epilepsi Hamileler normal doğum yapabilir mi?

Sağlıklı bir kadın için hamilelik dönemi 9 ay süren zorlu bir süreçtir. Epilepsi hastalığı olan bir anne adayı için ise söz konusu 9 ay hem kendisi hem de bebek için riskli bir dönemi ifade etse de, bu hastalık anne olmanın önünde bir engel değildir.

Epilepsi psikolojik bir hastalık mıdır?

Epileptik nöbet öncesinde, sırasında, sonrasında ve nöbetler arasında hemen her türlü psikiyatrik fenomene rastlıyoruz. Epilepside psikiyatrik bir tabloya rastlama ihtimali %50 den fazla olduğuna göre psikiyatrisiz bir epileptoloji düşünülemez diyebiliriz.

Epilepsi hastalığının sebebi nedir?

Sara (Epilepsi), kronik bir hastalıktır. Doğum sırasında ya da daha sonra herhangi bir nedenle beyin hasarı yaşayan kişilerde gelişir. En bilinen şekliyle epilepsi nöbetleri ile kendini belli eder. Epilepsi nöbetleri, ani şekilde ortaya çıkar ve beynin tümüne ya da belirli bir bölümüne yayılır.

Epilepsi adeti etkiler mi?

Adet Dönemi-Epilepsi Kadın hastaların önemli bir kısmında tedaviye rağmen adet dönemlerinde veya öncesinde epilepsi nöbetleri sıklaşır. Hatta bazı kadınlarda tedavi altında iken nöbetler sadece adet dönemlerinde ortaya çıkar. Katamenial epilepsi denilen bu nöbetleri kontrol etmek zaman zaman güç olabilmektedir.

Epilepsi hastası maaş alabilir mi?

Engellilik oranı yüzde 70 ve üzeri olan epilepsi hastaları ayda 189 TL; engellilik oranı yüzde 40-69 arası olan epilepsi hastaları ise ayda 126 TL engelli maaşı alabilmektedir.