Engelli vergi indiriminden emeklilik şartları nelerdir?

Engelli emekliliği için doğuştan gelen yada sonradan meydana gelen en az yüzde 40 ve üzerinde raporu olan kişilerin SSK ve Emekli Sandığında bu raporları ile vergi indirim belgesi alarak, işe başlama tarihine göre ve engel derecesine göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayarak emekli olabilirler.

Engelli sigortası ne kadar?

Engelli sigorta primi işveren için .5 Çalışan için ’tür. 2021 tarihi itibariyle günlük alt sınır 119,25 TL, üst sınır 894,34 TL’dir. Aylık alt sınır ise 3.577,50 TL üst sınır ise 26.831,40 TL’dir. Sigorta Primi hesaplarken brüt ücret, sigorta primi oranları ile çarpılır.

Engelli işçinin sigortasını kim öder?

Bu primin tamamını işveren öder. Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 5510 sayılı kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5’idir. Bu primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i ise işveren hissesidir.

Engelliler Genel sağlık sigortası primi öder mi?

Hastane Baştabipliği sağlık rapor sonucunu doğrudan sizi sevk eden SGK’ ya gönderir. Raporunda engel oranı `’ın üzerinde olan bazı engel gruplarını da malul saymayabilir. Örneğin p işitme engelli erkek çocuğunu ”çalışabilir” göreceğinden Genel Sağlık Sigortası Primi ödemek zorunda kalabilir.

Vergi indirimi ile emekli olanlar ne kadar maaş alır?

Genel olarak; Vergi indiriminden faydalanarak SSK emeklisi olan engelli bir vatandaş, 900 ila 1100 TL arasında emekli maaşı alabilmektedir. Vergi indiriminden faydalanarak Emekli Sandığı emeklisi olan engelli bir vatandaş, 1900 ila 2100 TL arasında maaş alabilmektedir.

Engelli raporu yüzde 40 olanlar nelerden faydalanabilir?

%40 engelli raporu engelli kişilere şu avantajları sağlamaktadır:

  • Ülke içinde bulunan tüm toplu taşıma hizmetleri ücretsiz verilecektir.
  • Engellilerin olduğu kadar engelli refakatçileri de toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecektir.
  • Otobüs, uçak, gemi biletleri indirimli olarak kullanılmaktadır.

Yüzde 50 engelli kaç yılda emekli olur?

Buna göre; sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı; Yüzde 50 ila yüzde 59 arası sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3.700 gün, Yüzde 40 ila yüzde 49 arası olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.

Engelli isteğe bağlı sigorta primi ne kadar?

En az %40 ve üzeri engelli raporuna sahip kişiler diğer vatandaşlarla aynı sigorta primi geçerlidir. Bu prim aylık kazancın %32’si alınarak hesaplanır esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasındadır. Bu oranın %20’si yaşlılık, malullük ya ölüm sigorta primiyken %12’lik kısmı genel sağlık sigortası içindir.

Engelli sayısı kaç olmalı?

4857 sayılı İş Kanunu 30. Maddesi uyarınca, işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Engelli çalıştırma yükümlülüğü hangi kuruma?

İşveren, kendi arama kanalları ile bularak çalıştırmaya başladığı engelli işçiyi, işe aldığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde durumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Engelli raporu olanlar Sagliktan yararlanabilir mi?

Engelliler için sağlık sigortası durumu için de aynı şartlar söz konusu olmaktadır. Şayet engelli kişi engelli maaşından yararlanıyorsa, bu durumda sağlık primi devlet tarafından ödenmektedir. Bu statüde olan kimselerin sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır.