Emlak vergisi yüzde kaç 2020?

2020 yılının değerleme oranının yarısı baz alınmak suretiyle, bu oran üzerinden yapılacak zam ile beraber 4,55 miktarı sabitlendi. Bu miktar üzerinden ilgili arsa ve arazi ile konut sahibi olan kişiler emlak vergisi ödemelerini 2 taksit üzerinden gerçekleştirecek.

Değerli konut vergisinden kimler muaf?

2021 yılında Türkiye sınırları içinde emlak vergisi değeri 5 Milyon 227 Bin TL ve üzerinde tek konutu olanlar, değerli konut vergisinden muaf olacaklar (EVK Mad. 46/b). Muafiyet, konut nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse elbirliği mülkiyet halinde malik olanlar için de geçerli.

Tasarrufu kısıtlanan binalarda vergi indirimi ne kadardır?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde, “Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina arsa ve arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunur.

Emlak vergisi yüzde kaç 2021?

2021 yılına ilişkin emlak vergisinin hesabında esas alınan artış oranı hakkında 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Buna göre, 2021 yılı emlak vergilerinin matrahı yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2) %4,555 nispetinde artırılarak vergi hesaplanacaktır.

Değerli konut vergisi beyannamesi nasıl verilir?

Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen sene ve bir önceki seneye ilişkin) gösteren belgeyi de ilave ederek, vergi dairesine verebiliyor ve elektronik ortamda gönderebiliyor.

Çeşitli nedenlerle tasarrufu kısıtlanan taşınmazların emlak vergisinin ne kadarı tahsil edilir?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde; “Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina arsa ve arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunur.

Arsada kısıtlılık nedir?

Madde 2- ”İmar planlarında, resmi yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumi hizmetlere ayrılmış olması sebebiyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsalar ile esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyen binaların …