Emekli çalışanlar nasıl kıdem tazminatı alır?

Aylığını kestirip çalışanlar, işveren işten çıkarır veya haklı nedenle işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı alırlar. Bu nedenle emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışma imkanı bulunan işçiler hem yaşlılık aylığını bağlatmak, hem de kıdem tazminatı alabilmek için istifa etmeyi tercih etmektedirler.

Emekli olmuş biri tekrar sigortalı çalışabilir mi?

Kıdem tazminatını ve içeride bulunan tüm alacaklarını ödeyerek vedalaşabileceği gibi, taraflar karşılıklı olarak mutabakata varırlarsa, işveren emekli olan çalışanı ile çalışmaya devam edebilir. Yani, emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra aynı işyerinde çalışan işçi için yepyeni bir dönem çalışması başlamaktadır.

Kıdem tazminatımı nasıl alabilirim?

Yaş dışındaki emeklilik koşullarını sağlayanlar kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabilirler. İşverenden kıdem tazminatını alabilmek için öncelikle SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alıp işverene vermek gerekir.

Tazminat ve kıdem tazminatı nedir?

-Kıdem tazminatı ; işçinin, iş akdinin haklı nedene dayanmaksızın yada geçerli nedenle feshi durumunda her kıdem yılı karşılığı ortalama otuz günlük brüt ücrete karşılık gelecek şekilde hak kazandığı bir tazminat türüdür.

Devlet memuru emekli olduktan sonra çalışabilir mi?

Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz. Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlardan SGDP kesintisi yapılır. Kamuda çalışanlar ise emekli aylığından kesinti yapılarak yine kamuda çalışabilirler.

SGDP primi ne kadar 2021?

2021 Yılı Bordro Parametreleri – 06 Ocak 2021

Asgari Ücret 3.577,50
Damga Vergisi %07,59 27,15
Kesintiler Toplamı 523,53
Net SGDP Asgari Ücret 3.053,97
SGDP İşveren Primi %22,5 804,94

Emekli sigortalı olursa maaşı kesilir mi?

Emekli aylığı almakta ikin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışılması durumunda aylıklar kesilecektir. Bu kişilerden uzun ve kısa vadeli primler ile genel sağlık sigortası primi alınacak olup, sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır.