El birliği mülkiyeti nedir?

Öncelikle Elbirliği mülkiyet Yasalar ya da yasalar çerçevesinde yapılan sözleşmelerle menkul ve gayrimenkul mallara birden fazla kişinin birlikte malik olmasına elbirliği mülkiyeti denir. Elbirliği ya da iştirak halinde mülkiyet durumunda malik olunan mal üzerinde paylar (hisseler) belirlenmemiştir.

Tek kişi mülkiyeti nedir?

Mülkiyet hakkı, sahibine eşya üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi veren bir ayni haktır. Eşya üzerindeki mülkiyet hakkı, tek kişiye ait ise “tek kişi mülkiyeti”; birden çok kişiye ait ise “birlikte mülkiyet” adı verilir.

Elbirliği tapusu nasıl satılır?

Elbirliği mülkiyeti olan bir gayrimenkul paylı mülkiyete çevrilmemişse tüm mirasçıların onayı olmadan satış yapılması mümkün değildir. Bu gibi bir durumda öncelikle tapuda elbirliği mülkiyetinin bozulması ve gayrimenkulde her mirasçının payı belirlenmelidir. Sonrasında kişi kendi payını satabilir.

Elbirliği tapusu nasıl anlaşılır?

Bir tapuda ortaklar listesinin sağ yanında ortaklık hisse yapısı belirtilmişse, bu ortaklık paylı mülkiyet şeklindedir. Sadece ortakların isimleri var da yanlarında paylar boş bırakılmışsa, bu ‘elbirliği mülkiyeti’dir.

Mal mülkiyeti nedir?

Kişiler, sahip oldukları malları hukuki düzen içerisinde kendi iradesine göre kullanma, o mallardan yararlanma ve tasarruf etme yetkisine sahiptir. Taşınır ya da taşınmaz tüm mallar üzerinde bulundurulan bu yetkiye “mülkiyet hakkı” denir.

Elbirliği tapu satılır mı?

İştirak halinde mülkiyet olarak bilinen elbirliği mülkiyetinde hisse oranlarının belli olmaması sebebipyle elbirliği mülkiyeti satışı söz konusu olamıyor. Bu mülkiyet türünde her türlü hukuki işlemin ortakların tümü tarafından birlikte yapılması gerekiyor.

Müşterek mülkiyet nasıl satılır?

Paylı mülkiyete konu olan taşınmaz, paydaşların aralarında anlaşması halinde satılabiliyor. Ancak satışın diğer paydaşlar tarafından onaylanmaması halinde bu konuda dava açılabiliyor.

Elbirliği mülkiyeti nasıl paylı mülkiyete çevrilir?

Tüm mirasçıların birlikte karar vermek zorunda olduğu elbirliği halinde mülkiyet, mirasçılardan birinin Tapu Sicil Müdrülüğü’ne başvurusu ve bu başvuru için gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından paylı mülkiyete dönüşür.

Paylı mülkiyet satılabilir mi?

Paylı mülkiyet hisse satışı! Paylı mülkiyete konu olan taşınmaz, paydaşların aralarında anlaşması halinde satılabiliyor. Medeni Kanuna göre bu durumda paydaşlara önalım hakkı doğuyor. Ancak satışın diğer paydaşlar tarafından onaylanmaması halinde bu konuda dava açılabiliyor.