Ek mesai nasıl hesaplanır?

İşçinin 1 saatlik normal çalışma ücreti bulunduktan sonra, 4857 sayılı İş Kanunu’nun md.41/2 uyarınca, normal çalışma süresi 45 saatin altında olan işyerlerinde normal çalışma ücretinin % fazlası; normal çalışma süresi 45 saat olan işyerlerinde normal çalışma ücretinin P fazlası, fazla mesai ücreti olarak …

Fazla mesai nasıl yazılır?

Fazla mesai için ücretin % 50 zamlı halini bulmak gerekir. Bunun içinde yukarıda bulduğumuz saatlik ücreti 1,5 ile çarpmak gerekiyor. Fazla mesai ücretini bulmak için 45 saatin üzerinde çalışılan saatleri % 50 zamlı olarak hesaplıyoruz. 5 saat x 13,53 TL= 67,65 TL fazla mesai ücreti ödenecektir.

Mesaisi eksik yatan işçi ne yapmalı?

İşçilerin fazla çalışmalarına ilişkin ücretlerin ödenmemesi yada eksik ödenmesi durumunda işçinin derhal iş akdini feshetme hakkı bulunmaktadır. İş akdini fesheden işçi böyle bir durumda kıdem tazminatını da talep edebilir.

Aylık zorunlu mesai kaç saat?

Onay yoksa haklı fesih nedeni sayılıyor. Bu durumda işçi kıdem tazminatını alarak işten çıkabiliyor. İş sözleşmelerinde fazla mesai ücreti aylık ücrete dahil ediliyorsa fazla mesai 270 saati aşamaz.

225 saat nedir?

İşçinin aylık ücreti saatlik tutarını bulabilmek için 1 aylık çalışma tutarı 225 saate bölünür. Fazla mesai için ücretin %50 zamlı halinin bulunması gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekir ise işçinin aylık ücretinin 3.000 TL ise 1 aylık çalışmanın saatlik değeri için 225 saate bölünür.

Mesai ücretinden vergi kesilir mi?

Fazla Mesai Ücretinden Hangi Kesintiler Yapılır? Fazla mesai ücretinden sosyal sigortalar primi, işsizlik sigortası primi, gelir ve damga vergisi kesilir.

Eksik sigorta yatırmanın cezası ne kadar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102/I/d maddesi uyarınca işçilik ücretlerini SGK’ya eksik bildiren işverenler hakkında, eksik bildirim yapılan her ay için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. Söz konusu cezanın miktarı, 2018 yılı için aylık 4.059TL’dir.

16 saat çalışmak yasal mı?

16 SAAT ÇALIŞTIRMA HUKUKİ DEĞİL İş Kanununun 63. Maddesi, çalışma süresini haftada en çok 45 saat olarak belirlemiştir. Peki işçinin çalışma süresi 11 saatin üzerinde ise bu durumda, maalesef, İş Kanununda işçi açısından net bir cevap yok.