Ek gümrük vergisi ne zaman kalkacak?

Kararnameye eklenen geçici fıkra ile 1 Ocak 2021’den önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya 28 Şubat 2021’de kadar tescil edilmesi şartıyla ilave vergi uygulanmayacak.

Ithal edilen malın değeri üzerinden alınan vergi nedir?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca katma değer vergisi, her türlü eşya ithalatı ve ithal edilen eşyalar için yurtdışından temin edilen hizmetler üzerinden alınan bir yayılı muamele vergisidir.

Ithalatta uygulanan vergiler nelerdir?

İthalattan alınan en yaygın ve başlıca vergiler gümrük vergisi, toplu konut fonu, ilave gümrük vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, dampinge karşı vergi, ek mali yükümlülük ve kaynak kullanımını destekleme fonudur.

Ilave gümrük vergisi neden alınır?

İthal ürünlere getirilen ilave gümrük vergisinin koronavirüs salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini hafifletmeyi ve yerli sanayiyi korumayı amaçladığı aktarılıyor. İlgili kararnamelerde ilave gümrük vergilerinin amacı ‘artan ithalat baskısına karşı yerli sanayiciyi ve yerli üreticiyi korumak’ olarak yer alıyor.

Ek gümrük vergisi hangi ürünlere geldi?

Buna göre, tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten …

Gümrük vergileri düşecek mi?

Eylül ayına kadar yüzde 30 olarak uygulanacak vergi, sonrasında yüzde 25’e düşecek. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar ile bazı ürünlere 30 Eylül 2020’ye kadar geçici yüzde 30’a kadar, bu tarihten sonra ise yüzde 25’e kadar değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak.

Ithal edilen malların değeri üzerinden oransal olarak alınan vergi nedir?

Gümrük İdarelerince tahsil edilen önemli bir gelir kalemi de ithalatta alınan katma değer vergisidir. KDV uygulaması, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na dayanmaktadır. Kanun’un 1. maddesi uyarınca her türlü mal ve hizmetin ithalatı KDV’nin konusunu oluşturmaktadır.

Damping vergisi ne demek?

Dampinge Karşı Vergi (Anti-damping) Anti-damping vergisi Türkiye’ye ihracat yapan bazı firmalar tarafından ihracatını arttırmak ve bir üründe haksız rekabet oluşturmak üzere ülkemize gerçekleştirdiği ihracatlara yönelik özel olarak uygulanan indirime (dampinge) karşı alınan vergi türüdür.

Yurt dışından ithal edilen bir mal üzerinden alınan vergilere ne ad verilir?

“İthalat vergileri” deyimi; eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri ifade etmektedir.

Ithalattan alınan vergiye ne denir?

Türkiye’ye yapılan ithalattan alınan temel vergi gümrük vergisidir. İthalat işlemlerinizden gümrük vergisinin yanı sıra mali mevzuatla, dış ticaret mevzuatıyla ve bunların dışında kalan farklı kanunlarla belirlenen farklı vergiler alınmaktadır.

Gümrük vergisi hangi durumlarda alınır?

Gümrük vergisi, dış ticaret yapan iki veya daha fazla ülke arasında ve hizmetlerin ülkeye girişlerinde o ülke ekonomisinin aldığı vergidir. Bir ülke başka ülkeye ihracat yaptığında karşı ülke malın ülkeye girişinde gümrük vergisi adında belli oranlarda ve mal çeşidine göre çeşitlenmiş para alır.

Ilave gümrük vergisi ne zaman uygulanacak?

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. 2020 yılında 7 ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı ürünler için getirilen ve süresi 31 Aralık’ta dolan ilave gümrük vergileri tek bir kararnamede toplandı.