Ek 3600 gösterge ne demek?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir.

Ek göstergeden Kimler Yararlanacak?

3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. Hükümetin seçim vaadi olan ancak son döneme kadar adım atılmamış olan 3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkileyecek.

Lise mezunları 3600 ek göstergeden yararlanacak mı?

Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan tüm polis, hemşire ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanabilecek.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge; memurların, aylık ücretlerinde, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Ek gösterge aylığı nasıl hesaplanır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B ve 154 üncü maddeleri ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunun 5.maddesinde yer alan hükümler uyarınca Ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ifade …

3600 ek gosterge ne getirir?

Ek göstergenin 3600’e çıkartılması; 15.10

Yüksek ek göstergeli görevde ne kadar süre ile görev yapılmalıdır?

-Memurlardan ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli görevlere atananlar, bu ek göstergeyi müktesep hak olarak kazanması için atandıkları bu görevlerden en az 6 ay süre ile Sosyal Güvenlik Kurumuna prim kesintisi yapmaları gerekiyor. 6 aydan az süre kesinti yapılmışsa kazanamıyorlar.

Lise mezunu emekli polislere 3600 Verilecek mi?

LİSE MEZUNLARI VAR MI? : Meclis’e sunulacak teklifte statünün mü eğitim durumunun mu dikkate alınacağı konusunda formül aranıyor. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan tüm polis, hemşire ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

1100 ek gösterge nedir?

Öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Böylece polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.

Ek gösterge ne ile çarpılır?

Ek Gösterge Tutarı Unvanlar ve dereceler itibariyle belirlenen maaş ek göstergesi ile maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardır.