Edebi makale nedir?

a. Edebî makale: Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen makale türüdür. b. Meslekî makale: Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilimin ve bilime dayalı mesleklerin değişik dalları ile ilgili konulan işleyen makale türüdür. Türk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülür.

Makale nedir ve örnek?

Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.

Makale nedir nasıl yazılır kısaca?

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da “makale” denir.

Bilimsel makaleyi kimler yazar?

Kimler makale yazabilir? Bilimsel makaleleri sadece alanında uzmanlar yazabilir. Diğer makale türleri yeterli bilgiye sahip kişilerce yazılabilir. Bu makaleler genellikle sanatsal, sosyal, politik konuları içermektedir.

Kaç çeşit makale vardır?

Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale” ve “meslekî makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Makale nedir özellikleri nelerdir?

Makale özellikleri

 • Nesnel verilerin kullanıldığı bir türdür.
 • Ele alınan konu bilimsel bir yöntemle incelenir.
 • Makalenin yazılış amacı bilgi vermektir.
 • Yazar ele aldığı konuyu kanıtlamaya çalışır.
 • Ciddi ve anlaşılır bir dil kullanılır.

Makale nedir kaça ayrılır?

Makaleler yazılış amaçlarına göre bilimsel ve gazete makaleleri olmak üzere ikiye ayrılır. Bilimsel Makaleler: Bu tür makalelerin bilimsel formatlara uygun yazılması gerekir. Gazete Makaleleri: Daha çok güncel toplumsal ve siyasal konularda yazılır.

Akademik makale nasıl yazılır örnek?

Akademik makale nasıl yazılır? – Örnek Makale, İnceleme

 1. Başlık belirlenir.
 2. Başlığın altına (ortaya veya sağa yaslı) makale yazarının adı ve soyadı gelir.
 3. Anahtar kelimeler eklenir.
 4. Giriş bölümü yazılır.
 5. Makalenin ana gövdesi hazırlanır.
 6. Sonuç bölümü ile makalenin elde ettiği sonuç ifade edilir.
 7. Kaynakça hazırlanır.

Bilimsel araştırma makalesi nasıl yazılır?

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?

 • Başlık. Makalede belirtilen konunun içeriğini sade, açık ve yeterli bir biçimde yansıtacak nitelik sergilemeli, büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.
 • Yazar İsimleri.
 • Anahtar Sözcükler.
 • Giriş
 • Özet / Öz.
 • Ana Metin.
 • Sonuç
 • Tartışma.

Makaleyi herkes yazabilir mi?

Okuma ve yazmayı bilen herkes makale yazabilir. Ama önemli olan kaliteli makale yazmaktır. Kaliteli makale; doğru bilgiyi içeren, okuyucunun aradığı cevabı içerisinde barındıran, okuyucuyu sıkmayacak kadar akıcı ve kelime tekrarı yapmayan, imla ve noktalama işaretleri yanlışı bulunmayan düzgün içeriklerdir.

Kimler akademik makale yayınlayabilir?

Kimler Akademik Makale Yayınlayabilir? Öncelikle şunu söylemekte fayda var: Teknik olarak, herhangi bir insan, herhangi bir akademik dergide yayın yapabilir. Yani bu yazının okurları olarak sizler de, eğitim durumunuzdan bağımsız olarak akademik bir dergide yayın yapabilirsiniz.