Eczane kelimesi nasıl yazılır?

Kelimenin doğru yazımı ise eczane olmalıdır. Eczane Nasıl Yazılır? Eczane kelimesi yazımı karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Eczane; ilaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer olarak bilinmektedir.

Eczane hangi kuruma bağlı?

MADDE 12 – (1) İl sağlık müdürlüğü tarafından Kurumca ilân edilen yerleştirme neticesine göre yapılan başvurular incelendikten ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli harçların ilgili tarafından yatırılmasını takiben eczane ruhsatnamesi düzenlenir ve valilikçe onaylandıktan sonra eczacıya verilir.

Eczane kelimesinin kökeni nedir?

Eski dilde eczane ne demek? Eczane kelimesi Arapça `Ecza` ve Farsça `hane` kelimelerinin birleşiminden oluşmuş ve zamanla evrimleşerek kısalmıştır. Osmanlı döneminde Fenn-i saydalani veya fenn-i ispençiyari denilmekteydi.

Eczane cümle içinde nasıl yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılmış olan hali, ‘Eczane’ olarak öne çıkar. Yazımı ile beraber aynı şekilde okunuşu da bu yazımı üzerinden ele alınmalıdır. İlaçların satıldığı yer olarak ifade edilen eczane kelimesi cümle içerisinde ya da tek başına kullanılabilir.

Ilk eczacılık okulu nerede açıldı?

İlk eczacılık öğretimi: İstanbul’da 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiyye-i Adliyye-i Şâhâne’de açılan üç yıl süreli eczacı sınıfı ile başlamıştır. Daha önce eczacılar Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi usta-çırak yöntemiyle yetişiyordu.

Eczane tabelası nasıl yazılır?

Yani eczane tabelası: “Eczane” ya da “ECZANE” şeklinde yazılmalıdır, dedi.

  • TDK’den (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler)
  • TDK’den (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Maddesi):

Eski dilde eczane ne demek?

Osmanlıca Ecza ne demek?

ecza / eczâ / اجزا / اَجْزَا Cüz’ler, parçalar, kısımlar. Bir kimyevi terkible vücuda gelip yanma hassası gibi böyle bir kuvvet ve te’siri haiz bulunan şey.