E-fatura iadesi nasıl yapılır?

Müşteri e-faturayı reddettikten sonra yeni bir e-fatura oluşturup gönderebilirsiniz. Bu süre aşılırsa müşteri aldığı malı satıcıya iade edip bir iade e-faturası hazırlayıp göndererek mahsuplaşma işlemini gerçekleştirebilir.

E-fatura yanlış kesilirse ne olur?

Alıcı taraf, bu 8 gün içerisinde e-Faturayı iptal etme hakkına sahiptir, iptal etmezse fatura geçerliliğini korur. KEP sistemi ile Ticari e-Faturaların iptali için alıcı taraf, iptal talebini ileten yazı gönderir. Bu yazıdan sonra, alıcı ve gönderici taraflar anlaşırsa ticari e-Fatura iptal edilmiş olur.

E-arşiv fatura ne kadar sürede iptal edilebilir?

e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgelerinin iptal işlemlerinde 8 günlük sürenin tespiti e-belgenin alıcıya iletilme tarihinden itibaren başlar. İptal işlemi her durumda 8 günlük süre içinde yapılmalıdır.

E-arşiv faturası nasıl iptal edilir?

Başarılı bir şekilde gönderilmiş ve imzalandı statüsündeki e-Arşiv faturalarınız iptal edilebilmektedir. Kullanmış olduğunuz muhasebe programı üzerinde ilgili faturanın üzerinde sağ tıklayarak iptal et dedikten sonra oluşan e-Arşiv iptal faturanızı conenctten hazırla-paketle-gönder diyerek göndermeniz gerekmektedir.

E-fatura iade bilgisi nedir?

Alıcının aldığı malın tamamını veya bir kısmını satıcıya iade etmek istediğinde düzenlediği faturaya iade faturası denir. E-faturada temel ve ticari olarak iki farklı senaryo vardır. Ticari senaryolu oluşturulmuş faturalarda alıcı yedi gün içerisinde e-faturaya kabul veya red cevabı dönebilir.

E-arşiv fatura geri iadesi nasıl yapılır?

e-Fatura ve e-arşiv fatura, tıpkı tüm ticari faturalar gibi gönderildikten 7 gün sonra iptal edilebilir. Dolayısıyla alıcının da e-fatura ya da e-arşiv faturayı, faturanın resmileştiği tarihten itibaren 7 gün içinde reddetme hakkı saklıdır. Eğer bu süreyi aşarsa, yeni bir e-fatura oluşturarak müşteriye göndermelidir.

E arşiv Fatura ne zamana kadar iptal edilebilir?

Faturayı alan tacir kaç gün içinde içeriğine itiraz etmekle yükümlüdür?

Türk Ticaret Yasasının 21/2 maddesi hükümlerinde bulunan “Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” hükmüne göre, sekiz gün içinde münderecatına itiraz edilmeyen faturanın münderecatı kabul edilmiş olmaktadır.

E-Fatura iptal olur mu?

Mali mühürle veya e-imza ile mühürlenip karşı tarafa gönderilen e-Faturanın iptali söz konusu değildir. e-Fatura, faturayı gönderen tarafından iptal edilemez, yalnızca faturanın gönderildiği kurum tarafından, 7 gün içinde iptal edilebilir.

E-arşiv Fatura tarihi geriye dönük kesilebilir mi?

Dolayısıyla geriye dönük olarak herhangi bir tarihe e-Fatura veya e-Arşiv Fatura kesilemez. Geriye dönük olarak fatura düzenlemesi yapılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Vergi Usul Kanunu’na göre; 7 günlük süreden sonra düzenlenen e-Arşiv Fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.