E devletten DASK yapılır mi?

Evet, internetten zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırılabilir. Peki, nerelerden online DASK sigortası poliçesi alınabilir? Mevcut DASK poliçesini sorgulamak için DASK poliçe sorgulama sayfamızı ziyaret edin.

DASK ne kadar geçerli?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.

Yapı kayıt belgesi ile DASK yapılır mi?

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunan ve tapuda mesken olarak geçen tüm konutlara DASK yapılabilir. Ayrıca kat irtifakı veya mülkiyeti olmayan, arsa tapulu olarak ifade edilen ruhsatsız ama tapuda mesken olarak geçen konutlara da DASK yapılabilir.

DASK zorunlu mu cezası var mı?

Elbette zorunlu tutulan tüm sigorta işlemlerinde olduğu gibi deprem sigortası da kişilerin tercihine bırakılmadan yaptırılması zorunlu olan sigorta türü olarak yer alıyor. Ancak zorunlu olmasına rağmen herhangi bir maddi cezası bulunmuyor.

DASK Poliçemi nereden görebilirim?

DASK poliçe sorgulama e-devlet uygulaması ile yapılabiliyor. Deprem sigortası sorgulama işlemlerini e-devletten, www.turkiye.gov.tr/dask-police-sorgulama adresinden yapabilirsiniz. Zorunlu deprem sigortası poliçenizi www.dask.gov.tr adresinden de sorgulayabilirsiniz.

DASK bedeli nasıl belirlenir?

DASK primi, “teminat tutarı*tarife fiyatı” formülü ile hesaplanır. Teminat tutarının hesaplanması ise “yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyeti*dairenin brüt metrekaresi” formülü ile yapılır.

DASK her sene yapılır mı?

Konut kredisi kullanmak uzun vadeli bir iş olduğu için düşünülmesi gereken konular sadece kredi olmayıp DASK’ında olduğu düşünülmelidir. DASK poliçeleri yıllık olarak ödenir. Her bir poliçe bir yıl içerisinde geçerlidir. Konut kredisi DASK yenileme işlemleri de zorunludur.

DASK sigortası yenilenmezse ne olur?

Zorunlu deprem sigortası yenilenmezse ne olur Haberi Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan DASK sigortası olmayan bir taşınmazın elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelik başvuruları da onaylanmıyor.

Deprem sigortasını yaptırmazsam ne olur?

Yaşanan büyük afetlerin ardından Afet Sigortaları Kanunu’na göre deprem sigortası zorunlu hale getirilmiştir. DASK sigortası yaptırmayanlar, meydana gelebilecek depremlerin ardından devletin sunduğu konut kredisi, zarar gören binalar için verilen yardımlar ve her türlü destekten mahrum kalacaklardır.

Yapı kayıt Belgesi eve sigortası yapılır mı?

Doğal Afet Sigortalar Kurumu’nun yayınladığı verilere göre; imar barışı ile yapı kayıt belgesi alınan kaçak yapılar için sigorta yapıldığı saptandı.

Her yıl DASK yenilemek zorunlu mu?

Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından depremin neden olduğu hasarları önlemek amacıyla geliştirilmiş bir afet sigortasıdır. DASK sigortasının süresi 1 yıldır ve süre dolduğu andan itibaren yenilenmesi gerekir. Sigorta yaptırmak kadar yenilemek de zorunludur.

DASK Yaptırmayınca ne olur?

DASK kelimenin tam anlamıyla bir zorunluluk taşımamaktadır. Bu nedenle yaptırmayanlara herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Ancak mülkünüz ile ilgili alım-satım işlemleri ya da elektrik, su, doğal gaz abonelikleri gibi başvuruları başlatamazsınız.