E-arşiv fatura nedir nasil kesilir?

e-Arşiv Fatura Kapsamı Nedir?

  1. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanlara düzenlenen faturalar bu Tebliğ kapsamında e-Fatura olarak oluşturulur, iletilir, saklanır ve ibraz edilir.
  2. 509 Numaralı Genel Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına kaydı bulunmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv fatura kesilir.

Hangi durumda e-arşiv fatura kesilir?

e-Fatura yalnızca e-fatura mükelleflerine kesilip gönderilebilir. e-Arşiv fatura ise göndericinin e-fatura mükellefi, alıcının ise kağıt fatura kullanıcısı veya son kullanıcı olması durumunda kullanılır. Yani e-arşiv fatura, e-fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere kesilir ve gönderilir.

Elogo fatura nedir?

e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve elektronik belge biçiminde düzenlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı …

E-arşiv fatura ne zaman kesilir?

E-Arşiv faturalar belirli mükellefler tarafından oluşturulur. 2020 yılı içerisinde yıllık cirosu 5 milyonu aşan ve 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle E-Arşiv ve E-Fatura sistemine geçen firmalar, E-Arşiv fatura kesmelidir.

E-Arşiv Fatura kimler kesebilir?

Kimler E-Arşiv Fatura Kesmelidir?

  • 2020 yılı içerisinde yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşanlar,
  • 1 Temmuz 2020 itibariyle e-Arşiv ve e-fatura sistemine geçen ve e-defter uygulaması kullanan firmalar e-Arşiv fatura kesmelidir.

Telefondan e-Fatura kesilir mi?

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) e-Arşiv Fatura Portalı web sitesi üzerinden fatura kesmek isteyen mükelleflerin cep telefonundan kolayca ve ücretsiz olarak e-Arşiv Fatura kesmesini sağlayan mobil uygulamadır.

E-Fatura kesen e-Arşiv kesebilir mi?

e-Fatura yalnızca e-Fatura mükelleflerine kesilip gönderilebilir. e-Arşiv fatura ise göndericinin e-Fatura mükellefi, alıcının ise kağıt fatura kullanıcısı olması durumunda kullanılır. Hem e-Fatura hem de e-Arşiv kullanıcıları e-Fatura mükellefleri haricindekilere e-Arşiv faturası gönderebilir.

Fatura nedir neden kesilir?

Fatura neden kesilir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz; ticari işletmenin bilanço ve gelir tablolarının oluşumunu sağlamaktadır. Satılan mal ve hizmetin miktarını belirler. Aynı zamanda iadesinin yapılabilmesi içinde fatura gerekli bir belgedir. Hatalı yazılmış olan fatura çöpe asla atılmaz.

Logo E-arşiv Fatura ne demek?

Logo’nun e-Arşiv uygulaması, firmaların tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca saklamalarına olanak sağlıyor. e-Arşiv faturaları, GİB tarafından belirlenen formatta aylık raporlanmalıdır. Raporlar sadece izin alan Özel Entegratörler aracılığı ile gönderilebilir.

E-arşiv fatura kesen kağıt fatura kesebilir mi?

Hayır yoktur. Mükellef zorunlu olduğu halde e-Fatura’ya geçmemişse gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv faturası kesmesi zorunludur. Gönderici e-Arşiv mükellefi değil ise kağıt fatura kesebilir ve gönderici bu durumda herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmamaktadır. Böyle bir durumda sorumluluk alıcıya aittir.