E-arşiv fatura ne zamana kadar iptal edilebilir?

e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgelerinin iptal işlemlerinde 8 günlük sürenin tespiti e-belgenin alıcıya iletilme tarihinden itibaren başlar. İptal işlemi her durumda 8 günlük süre içinde yapılmalıdır.

Fatura kaç gün geriye kesilir?

Vergi Usül Kanunu’na göre yedi (7) güne kadar geriye dönük e-Fatura gönderilebilmektedir. Fakat düzenlenme tarihi 7 günden eski e-Faturaların gönderilmesi teknik olarak mümkün olup (özel entegratörlük sistemleri tarafından engellenemez), usül cezası mevcuttur.

Gib e-arşiv fatura iptali nasıl yapılır?

e-Arşiv fatura kullanıcısı tarafından düzenlenmiş e-arşiv faturalar için gelen iptal talepleri için GİB platformu üzerinde “Gelen İtiraz/İptal Bildirimleri” sekmesinde onaylama veya reddetme işlemleri yapılmalıdır.

Eski tarihli e-fatura düzenlenebilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı sunucu üzerinden gönderilen her e faturayı inceler. İlgili tebliğlere göre taraflar sadece e-Fatura sistemine dahil oldukları tarih itibariyle e-Fatura düzenleyebilir. Geriye dönük kesilen e-Faturalar sistemden başarılı olarak geçse de hukuken geçersizdir.

Faturada usulsüzlük cezası ne kadar?

Ancak fiş vermediği tespit edilen işletmelere fatura düzenlememe cezası kapsamında Vergi Usul Kanunu ile 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları düzenlemesine göre 2020’de 350 TL olarak kesilen ceza tutarı, 2021 yılında 380 TL olarak düzenlenmiştir.

E-arşiv fatura düzenleme süresi 7 gün mü?

e-Arşiv Fatura’da 7 günlük süre nasıl hesaplanır? Vergi Usul Kanunu’nun 231/5. maddesine göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş kabul edileceği belirtilmiştir.

E-fatura en geç kaç gün içinde kesilir?

Faturanın nasıl düzenleneceği ile ilgili konular, VUK 231’inci maddesinde “Fatura nizamı” başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre e-Fatura malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenmelidir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.