DYK kurs öğretmen başvurusu nereden yapılır?

DYK başvurusu https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları nasıl kayıt olunur?

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR? Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

Organomineral gübre Desteği kaç kg?

c) Katı organik ürünler için 150 kg/da, katı organik toprak düzenleyici ürünler için 100 kg/da, katı organomineral ürünler ve kaplama gübre için 20 kg/da, fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre için 150 kg/da asgari kullanım olmalıdır.

2020 tarım destekleri ne kadar olacak?

1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak kararla, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri katlanmış oldu. Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.

Ogretmen DYK Kurs başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

Okul DYK Kurs Başvuru nasıl yapılır?

DYK E-KURS BAŞVURU YÖNTEMLERİ Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Öğrenciler için kurs başvurusu nasıl yapılır?

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

Organomineral gübre desteği 2021 ne kadar?

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz.

2020 kuru fasulye desteği ne kadar?

Bunun dışında sertifikalı tohum kullanım desteği 30 TL/da, mazot desteği 22 TL/da, gübre desteği 8 TL/da, toprak analizi desteği ise 40 TL’dir. 2020 üretim sezonunda organik tarım kapsamında üretimi yapılanan kuru fasulye, 1. kategori ürünler arasında yer almış olup, belirlenen destek miktarı 100 TL/da’dır.

2020 ürün destekleri ne kadar?

Alan bazlı destekler kapsamında “2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” a göre, 2020 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 19 lira mazot, 8 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 27 lira destek ödemesi yapılacak.

Buğday fark ödemesi ne kadar?

1 ton buğday 1.650 TL olarak, 1 ton arpa 1.275 TL olarak alım fiyatı açıklanmıştır. Hububat desteği ise ton başına 230 TL olarak destek ödemesi yapılmasına karar verilmiştir.