Dosyalama sisteminin yararları nelerdir?

Avantajlı Yönleri:

 • Yana doğru bölünmeler sınırsızdır.
 • Mantığa uygun düşen bir sistemdir.
 • Kuruluşun merkez ve şubelerinde aynı dosya plânı kullanılabilir.
 • Geniş teşkilâta sahip kuruluşlarda kullanılmaya elverişlidir.
 • Dosyalama sisteminde bilgisayar kullanımına kolaylık sağlar.

Elektronik dosyalama sisteminin avantajları nelerdir?

Yasal destek ve yasal belge sağlama.

 • Kırtasiyeciliği önleme ve maliyet azaltma.
 • Yeni belgeler için referans olma.
 • Belgelerin kontrolü için sistematik yaklaşım sağlama.
 • Kurumsal verimliliği artırma.
 • Değerli dosyaları koruma.
 • Gereksiz belgelerin üretimini önleme Kurumun bilgi gereksinimlerini karşılama.
 • Kurumun tarihini koruma.
 • Sanal dosyalama sisteminin sağladığı en önemli avantaj nedir?

  Sanal Dosyalama Sistemi: Sanal ortamlarda saklanılan dosyalara erişim daha kolaydır ve anlaşılması basit bir sistemdir. Evrak yönetimine özel geliştirilen yazılın programları sanal ortamda belgelerin dosyalanmasını daha da kolay hale getirmiştir. Sanal ortamların en büyük avantajı evraka erişim esnasında ortaya çıkar.

  Iyi bir dosyalama neden önemlidir?

  Dosyalamanın kurum açısından önemi oldukça büyüktür. Dosyalama ile; İşlem gördüğü tarih ne olursa olsun ihtiyaç duyulan herhangi bir belgenin kolaylıkla bulunması mümkün olur. Bilgi edinme hakkı doğrultusunda vatandaşın bilgi ve belge talebi anında karşılanarak, daha şeffaf yönetim anlayışı sağlanmış olur.

  Dosyalama nedir çeşitleri nelerdir?

  Dosyalama sistemlerini alfabetik dosyalama sistemi, kronolojik dosyalama sistemi, bölgesel dosyalama sistemi, numaralı dosyalama sistemi, konu esaslarına göre dosyalama sistemi, karma dosyalama sistemi ve sanal dosyalama sistemi şeklinde yedi başlık altında ele almak mümkün.

  Dosyalama sisteminin özellikleri nelerdir?

  Dosyalamanın Özellikleri

  • Basitlik. İyi bir dosyalama sistem, bu sistemi kullanan herkes tarafından kolay anlaşılır ve kullanılır olmalıdır.
  • Akla uygunluk. İyi bir dosyalama sistemi akla, mantığa uymalı ve iyi tanımlanmış bir amaca hizmet etmelidir.
  • Tutarlılık.
  • Dolaşım kolaylığı
  • Ekonomiklik.
  • Nümerik Dosya Düzenleme Yöntemi.

  Konularına göre dosyalama sistemi nedir?

  Konu esasına göre dosya tasnif sisteminin esası, bürolarda yapılan faaliyet konularıdır. Bu sistemde konulara göre ana gruplar ve alt gruplar oluşturulur. Sistemi oluşturan ana konular genellikle iki ya da üç harfle kodlanarak gruplanır.

  Elektronik belge sisteminin özellikleri nelerdir?

  ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

  • Dokümanları ister dosya sisteminde ister veri tabanında saklayabilme.
  • Sınırsız kütüphane oluşturabilme.
  • Her bir dijital kütüphaneyi farklı depolama alanlarında saklayabilme.
  • Birden fazla veri tabanı ve dosya sistemi ile entegre çalışabilme.

  Dosyalama ve arşivleme sistemleri nedir?

  Arşivleme ise; kişilerin veya kurumların geçmişe yönelik faaliyetlerine ait bilgi ve belgelerinin muhafaza edilmesi işlemidir. Özellikle kurumlar açısından son derece büyük öneme sahip arşivleme faaliyeti, dosyalama işlemi olarak da anılmaktadır.

  Dosyalamanın kurumsal açıdan yararları nelerdir?

  Dosyalamanın Kurum Açısından Önemi Kurumun geçmişten bugüne faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belge birikimi kontrol altına alınmış olacaktır. Bilgi Edinme Hakkı doğrultusunda vatandaşın bilgi ve belge talebi anında karşılanarak, demokrasilerin vazgeçilmez ilkesi olan şeffaf yönetim anlayışı sağlanmış olacaktır.

  Bürolarda Dosyalamanın önemi nedir?

  Dosyalamanın amacı, her bilginin yapısına uygun yerlerde bulundurularak saklanmasıdır. Dosyalamanın diğer bir amacı da kıymetli evrakın aslına uygun ve zarar görmeden saklanmasıdır.

  Dosyalama sürecini oluşturan temel aşamalar nelerdir?

  Dosyalama süreci, belgelerin dosyalanabilir olduğunun, kontrol edilmesiyle başlar ve işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki her tür aşamayı içerir Hangi dosyalama sisteminin kullanılacağına karar verildikten sonra, dosyalama sürecinin en ince ayrıntısına kadar tasarlanması, sistemin etkinliğini artırır Dosyalama …