Dosya türü dosya ne demek?

Dosya uzantısı, bilgisayarlarımızda bulunan dosyaların hangi biçime ve formata ait olduğunu belirten ektir. Bu uzantılar bize dosyanın ne dosyası olduğunu anlatır. Aynı zamanda bu uzantıya bakarak, söz konusu dosyayı hangi programları kullanarak açabileceğimizi de anlayabiliriz. Örneğin, .

Standart dosya ne demek?

STANDART DOSYA PLANI Dosya Planı, kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir.

Idari davalarda dosya açık ne demek?

İdari, vergi, icra gibi durumlarda “dosya durumu açık” ibaresi ile karşılaşmak olası bir durumdur. Bu durum bize ilgili dosyanın açık olduğunu, halen sonlanmadığını, hukuksal sürecin devam ettiğini ifade etmektedir.

Dosya sıkıştırma programları nelerdir?

WinRAR alternatifi en iyi dosya sıkıştırma programları:

  • B1 Free Archiver.
  • Bandizip.
  • Quick Zip.
  • Ashampoo Zip.
  • 7-Zip.
  • Hamster Zip Archiver.
  • BreeZip.
  • PeaZip.

Standart dosya Planı kaç ana başlıktan oluşur?

Standart Dosya Planı üç bölümden oluşmakta olup, 000-099 ve 600-999 sayısal aralığında ele alınan bölümler, kurum ve kuruluşların özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından; 100-599 sayısal aralığında ele alınan bölümler ise.

Standart dosya Planı nın koruma sağladığı faydalar nelerdir?

Kurum ve kuruluşlar arasında düzenli, süratli, etkili ve verimli bir evrak, dosya ve haberleşme sisteminin kurulmasında bütünlük ve kolaylık sağlayacaktır. Kurum ve kuruluşlar arasında evrak ve yazışmaların otomasyonu ve bilgi ağlarının oluşturulması çalışmalarına alt yapı oluşturacaktır.

Dava dosyasının açık olması ne demek?

Dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı ifade eder. Dosyanız hakkında mahkemece karar verildiğinde Uyap’da dosya durumu karara çıkmış olarak görünür.

Bölge idare mahkemesi kararları kaç günde sonuçlanır 2021?

Karar Kaç Günde Sonuçlanır? Bölge İdare Mahkemesi ile dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuçlanmaktadır.