Doğum sonrası ne kadar ücretsiz izin alabilir?

Çalışan annelere İş Kanunu ile getirilen en önemli haklardan birisi de doğum sonrası ücretsiz izin hakkıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre; isteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.

Ücretli doğum izni süreleri ne kadardır?

Söz konusu ücretsiz izin olduğu zaman kadın işçinin isteği doğrultusunda 16 haftalık yasal ücretli doğum izni süresinin bitiminde ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunmaktadır. Bu süre yasada 6 ay olarak belirlenmiştir.

Doğumdan sonra 6 ay ücretsiz izinde sigorta ödenir mı?

Madde metninden de anlaşılabileceği üzere bu izin, adı üzerinde ücretsiz bir izindir. Dolayısıyla işverenin bu süreye ilişkin olarak ücret ve sosyal güvenlik primi ödeme zorunluluğu yoktur. Son olarak da 6 ay ücretsiz izin süresi, işçinin kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

Ücretsiz izin hangi şartlarda verilir?

Ücretsiz izin bir işyerinde çalışan işçinin, kendi talebiyle ve işverenin onayıyla veya işverenin talebi ve işçinin onayıyla ücret almaksızın izne ayrılmasıdır. İşçi izinli olduğu bu süre içerisinde herhangi bir ücret almadığı gibi işveren tarafından verilen yol, yemek vs. gibi sosyal yardımlardan da faydalanamaz.

Iş kanunu ücretsiz izin kaç gün?

4857 sayılı İş Kanununun 56. maddesinde, yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafından dört güne kadar ücretsiz izin verilmesi zorunlu …

Öğretmen ücretsiz izin hakkı kaç yıl?

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

2021 doğum izni kaç gün?

Normal şartlarda gebe işçi, doğumdan önce 8 hafta çalışmaması gerekmektedir. Gebe olan işçi, birden fazla bebeğe gebe ise bu 8 haftalık izin 10 haftaya çıkacaktır.

Çalışan hamile anne ne zaman izne ayrılır?

Şu anki kanunlara göre doğum izni tek gebelik için doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftadır. İkiz gebelikte bu doğum öncesi 10 haftadır. 40 haftalık bir gebelik süresi hesaplandığı için izniniz 32. Haftada, ikiz gebelikte de 30. Haftada başlar.

Doğumdan sonra 6 ay ücretsiz izin nasıl alınır?

Ücretsiz İzin: Doğumdan sonra istirahat süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde çalışanın ücretsiz izin hakkı vardır. Bu izni kullanmadan en az 1 ay önce işverene yazılı bildirimde bulunmak gerekir. Çalışan doğum raporu bitiminden sonra tekrar çalışmaya başlayıp, henüz 6 ay geçmemişse ücretsiz iznini talep edebilir.

Memur ücretsiz doğum izninde sigorta ödenir mi?

Peki, bir neden göstermeksizin memur ücretsiz izine ayrılabilir mi? Mümkün. 657 Sayılı Yasa’nın 108. Memurun ücretsiz izinde bulunduğu süre içinde kadrosu ile ilişiği devam ettiğinden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine (SSK) göre sigortalı sayılması ve prim ödenmesi söz konusu değildir.

En fazla kaç ay ücretsiz izin verilir?

Madde metninde belirtilen altı aylık süre azami bir süredir. Başka bir deyişle kadın işçinin, daha kısa bir süre için ücretsiz izin talep etmesi mümkündür. İşverenin altı aya kadar istenen ücretsiz izinde takdir hakkı yoktur.

İşveren işçiyi kaç ay ücretsiz izne çıkarabilir?

III- PANDEMİ SÜRECİNDE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI Bununla birlikte “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir.