Dış kaynak kullanımını gerektiren temel nedenler nelerdir?

İşletmelerin dış kaynak kullanımını tercih etmelerinin öncelikli sebebi temel yetkinlikler üzerinde yoğunlaşma arzusudur. Şirket ve kurumların ana faaliyet konusu olmayan operasyonlarını delege etmeleri, vizyonlarına hizmet eden stratejik konulara odaklanarak verimliliklerini artırmalarını sağlar.

Lojistikte dış kaynak kullanımı nedir?

Lojistik dış kaynak kullanımı, işletmenin bütün veya bazı lojistik faaliyetlerinin yürütülmesinde belirlenmiş sözleşmeli ilişki içerisinde üçüncü-taraf hizmet sağlayıcısının kullanılmasıdır (Sohail vd., 2004). Dış kaynak kullanımında en önemli motivasyon, işletmenin ana yetkinliğine odaklanmasıdır.

Temel yetenek dış kaynaklardan yararlanma ve küçülme nedir aralarındaki ilişkiyi açıklayınız?

İşletmeler kendi temel yetenekleri üzerinde yoğunlaştıkça dış kaynaklardan yararlanma artmakta, dış kaynaklardan yararlanma arttıkça ortaklık ve işletmeler arasındaki stratejik ilişkiler gelişmekte ve işletmeler küçülerek daha esnek ve hızlı hareket ederek karar verir duruma gelmektedir.

Temel yetenek dış kaynaklardan yararlanma ve Küçülme Nedir?

Temel yetenek (core competence) ve dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing), işletmelere değişen çevre şartlarına uyum gösterme ve rekabet üstünlüğü sağlama açısından önemli yönetim teknikleridir. Temel yetenek bir işletmenin rakiplerine oranla en iyi yaptığı faaliyet olarak tanımlanabilir.

Işletmelerin lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği faaliyetlere ne ad verilmektedir?

şletmelerin lojistik faaliyetlerine dış kaynak (outsourcing) kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri faaliyetler üçüncü parti lojistik (3PL) olarak adlandırılmaktadır.

Tersine lojistik nedir kısa?

Tersine lojistik hammadde, yarı mamul, nihai ürün ve ilgili bilgilerin tüketim noktasından orijin noktasına doğru, değer kazanımı ya da uygun şekilde yok edilmesini sağlamak amacıyla etkin akışını planlama, uygulama ve kontrol aktivesidir.