Diş hekimleri ne kadar döner sermaye alıyor?

Bu değerler hastaneden hastaneye değişiklik gösterebilmektedir. Döner sermaye açısından birçok değişken kriter söz konusu olup bir diş hekiminin aldığı döner sermaye parası 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

Diş hekimleri ne kadar maaş alıyor?

Mesleğe yeni başlayan diş hekimi maaşı 2020 5 bin 750 TL civarındadır. Meslekte 5 yıl deneyimli personeller 5 bin 900 TL civarında maaş alır. Meslekte 10 yıl deneyimli personeller 6 bin TL civarında maaş alır.

Diş Hekimliği hangi üniversitede okunmalı?

En alt başarı sırasına sahip Diş Hekimliği Fakülteleri

 • Yeditepe Üniversitesi.
 • Şifa Üniversitesi.
 • Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesidir.
 • Hacettepe Üniversitesi.
 • İstanbul Üniversitesi.
 • İstanbul Medipol Üniversitesi.
 • Başkent Üniversitesi.
 • Marmara Üniversitesi.

Diş Hekimleri Odasına kayıt zorunlu mu?

Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra edenler; meslekî hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler. Bu istisna dışında mesleğin serbest olarak yapılabilmesi için mutlaka ilgili dişhekimleri odasına kayıt olunması zorunludur.

Yılda kaç diş hekimi atanıyor?

Üniversitelerde bu yıl 6 bin 680 olan diş hekimliği kontenjanı 1072 kadar artarak 7 bin 752 oldu. 2019 yılında 422 olan atama sayısı ise bu yıl 220 olarak belirlendi.

Diş hekimliği eğitimi masraflı mı?

Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri bölümlere göre ortalama 15.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk en pahalı bölümlerin başında. Tıp fakültelerinde öğrenim ücreti 105 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bir dönemde toplam harcamam 2.000-2.500 TL civarında.

Uzman diş hekimi maaşı ne kadar?

Merkez Yönetim Kurulumuzun 4-5 Aralık 2019 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2020 yılı için net; Tam gün çalışanlarda; 12.627 TL. Yarım gün çalışanlarda; 8.705 TL. Saat ücreti ise; 465 TL. olarak belirlenmiştir.

Diş hekimliği hangi üniversite daha iyi?

* Türkiye’deki “en iyi” diş hekimliği fakültesinin bulunduğu üniversiteler sıralaması şöyle: 1. Ankara Üniversitesi, 2. Hacettepe Üniversitesi, 3. Ege Üniversitesi 4.

Diş hekimliğinden mezun olduktan sonra ne olur?

Mezun olunca dusa girmeden adsmlerde veya kendi muayenehanenizde dt olarak çalışabilirsiniz. Diş hekimliği bölümü mezunları ağız,diş ve çevre dokuların hekimidir. Devlet hastaneleri, özel muaynehane,özel poliklinikler,ağız diş sağlığı merkezleri ve üniversitelerde çalışabilirler. Geniş bir iş imkanı vardır.

Diş hekimi odası kayıt belgesi nasıl alınır?

Üye Kayıt Formu (Oda’da doldurulacaktır)

 1. Nüfus cüzdanı
 2. Diplomanın aslı (Yeni mezunlardan çıkış belgesinin aslı) ya da noter onaylı örneği.
 3. Akademik kariyer belgesi (Dr., Yrd.Doç.Dr., Doç.Dr.
 4. Uzmanlık Belgesinin varsa örneği,
 5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 6. Başka bir Oda Bölgesinden geliyorsa ilişik kesme belgesi.

Diş Hekimleri Odasına nasıl üye olunur?

Odaya kayıt için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. a) Bir adet diploma veya çıkış belgesi sureti (noterden onaylı olacak ve aslı Oda yetkilisi tarafından görülecektir),
 2. b) Bir adet nüfus cüzdanı sureti,
 3. c) Bir adet ikametgâh belgesi,
 4. d) Üç adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
 5. e) Üye formu (Odadan alınacaktır)

Diş hekimleri neden atanamıyor?

Sermayesi olmayan, muayenehane açamayan diş hekimleri ya atanamıyor ya da işsiz kalıyor. Hekimler, çözüm için daha fazla fakülte açılmaması gerektiğini belirtiyor. Diş hekimleri kontenjan ve çok sayıda açılan fakülte nedeniyle atanamıyor. Diş hekimleri, Kovid-19 ile mücadele ederken hizmetlerini sınırlandırdı.