Dilekçede ek belge bulunur mu?

Bir dilekçede yalnızca bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Dilekçeye eklenecek ek belgeler mevcut ise “Ekler” başlığı altında maddeler halinde yazının sonunda sıralanmalıdır.

Dilekçede ek nasıl belirtilir?

Dilekçelerde istek ve dilekler, yalın ve açık bir biçimde belirtilmeli, sözü uzatmamalıdır. Eğer dilekçeye bir belge eklenecekse, adresten sonra satır başı açılarak “Ek” başlığı altında belgenin ne olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, istek bölümü, “bilgilerinize arz ederim.” sözleriyle bitirilmelidir.

Raporlar nasıl kaynak gösterilir APA?

Hazırlayan Adı Soyadı, “Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı, Yılı; Numarası, Web Adresi. Hazırlayan Adı Soyadı, “Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı; Numarası, erişim: Gün Ay Yıl, Web Adresi. Hazırlayan Soyadı, “Rapor Adı”, Sayfa Numarası.

Özel sayı kaynakçada nasıl gösterilir?

yalnızca ilk kelime büyük harfle diğer tüm kelimeler eğer özel kısaltma ya da özel isim değil ise küçük harfle yazılır [Özel sayı/Special section]. İtalik olarak dergi adı her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde yazılır, Cilt (Sayı).

Dilekçede ek belgeler nereye yazılır?

e) EK: Eğer dilekçe ile birlikte başka belgeler de sunulacaksa, metnin sol alt köşesine “EK” yazılıp altına bu belgelerin adları numara verilerek sıralanır. f) Adres: Sol alt köşeye dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılır.

Gereğinin yapılmasını rica ederim ne demek?

rica eder şekilde istemek. daha doğrusu “gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim”dir. bürokraside astların üstlere ve kendi eşdeğerlerine hitap bitirişi.

Dilekçede ek ekler nereye yazılır?

Dilekçede sol alt köşeye ne yazılır?

Dilekçe sahibinin açık adresi, ad ve soyadın hizasının biraz aşağısına gelecek biçimde sol alt köşeye yazılır. Bazı dilekçelerde ek belgeler bulunabilir. Bu durumda adresin yazıldığı bölümün altında EKLER bölümü bulunmalıdır.

Arşiv belgeleri kaynakçada nasıl gösterilir?

Arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili arşiv belgesinin kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır.