Devlete karşı tazminat davası nereye açılır?

Devletin, yani idarenin işlem ve eylemleri nedeniyle zarara uğrayanların açtığı tazminat davasına “tam yargı davası” denilmektedir. Tam yargı davasına bakma görevi idari yargı yerleri olan vergi mahkemeleri veya idare mahkemeleri tarafından yerine getirilir.

Haksız tutuklama tazminatı ne kadar?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre 1 ay haksız tutuklanmış kişi için 1000 Euro manevi tazminata hükmedilmiştir.

Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istenebilecek haller nelerdir?

Gözaltı veya tutuklu kaldıktan sonra, yalnızca para cezasına mahkum edilenlerde, uğrayacakları her türlü zararların tazminini isteyebilirler. Gözaltına alınan ya da tutuklunun bundan yararlanabilmesi için, verilen cezanın sadece para cezası olması gerekir. Para cezası, hapis cezasından çevrilmişse, tazminat istenemez.

Manevi tazminat davası neye göre belirlenir?

Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır.

Hakaret ve tazminat davası nasıl açılır?

Hakaret suçlarında yetkili mahkeme ikametinizin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Savcılığa bir şikayet dilekçesi vererek dava açılır. Hakaret suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Haksız tutuklama tazminatı nasıl tahsil edilir?

Haksız Tutuklama Tazminatı Nasıl Tahsil Edilir → Bazen 30 günlük süre içerisinde idarenin bu parayı ödemediği görülebiliyor. Eğer ödeme yapılmazsa, haksız tutuklama tazminatına ilişkin karar genel hükümler çerçevesinde infaz ve icra edilir. Yani ilamlı icra yapılarak idareden bu para zorla tahsil edilir.

Zarara uğrayanın tazminat talebini kim karara bağlar?

Tazminat talebini incelemeye yetkili ve görevli mahkeme zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesidir. Böylece kanuna aykırı işlemden zarar gören kişi için talep kolaylaştırılmıştır. Karar duruşmalı olarak verilecektir.

Koruma tedbirlerinin hukuka aykırı surette icra edilmesinden dolayı tazminat talebi hangi süre içinde nereye yapılmalıdır?

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇMA SÜRESİ Ceza Muhakemesi Kanunu 142. madde uyarınca karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir.

Beraat kararı sonrası tazminat davası ne kadar sürer?

Beraat kararları ceza yargılamasının sonuçlanması akabinde Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2 maddesi uyarınca verilir. Bu karar kesinleştikten sonra 3 ay süre içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde tazminat davası açılabiliyor.

Haksız gözaltı tazminatı nasıl tahsil edilir?

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Kararının İcrası Kesinleşen kararda yer alan ödeme kalemleri, kişinin banka hesap numarasına 30 günlük süre içerisinde ödenir. Bu banka hesap numarası davacı veya avukatı tarafından davalı idareye yazılı olarak bildireceği banka hesap numarasıdır.