Devlet memurları hangi şirketlere ortak olabilir?

Söz konusu kanun hükmüne göre devlet memurlarının diğer şirketlere (limited şirketler, anonim şirketler) ortak olmalarına engel herhangi bir durum bulunmamaktadır. Kanun, memurların tacir ve esnaf sayılmalarını gerektiren faaliyette bulunmalarını yasaklamıştır.

Öğretmen şirket ortağı olabilir mi?

Devlet memurlarının ticaret yapmasına ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmasına yasak getiren düzenlemenin kapsamına bakıldığında, Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları; **Anonim şirket kurabilirler ve böyle bir şirkete ortak olabilirler.

657 sayılı Devlet Memurları Ticaret Yapabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlığını taşır. Ticari mümessil ve ticari vekil olamaz. Kolektif şirketlerde ortak ve komandite şirkette komandite ortak olmaz.

Vergi mükellefi olanlar memur olabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28. maddesi “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz,” der. Ticari taksi sahipleri esnaf statüsünde olduğu için vergi mükellefiyeti gerektirecek esnaflık faaliyetin de bulunamazsınız.

Devlet memuru adi şirkete ortak olabilir mi?

En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.” Şeklindedir. Kamu görevlisi olan memurlar Adi Şirket Ortağı olamazlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurları anonim şirketlerin ortağı olabilir ancak yönetiminde, denetiminde görev alamazlar. Temsilci ve vekil olamazlar.

Limited şirket sermaye şirketi mi?

Sermaye şirketleri şirket ortaklarının sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlandırılmış olan ve tüzel kişiliği bulunan şirketlerdir. Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketleri; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler ve anonim şirketlerdir.

Doktor şirket ortağı olabilir mi?

Serbest meslek faaliyetinde bulunabilecek durumda olan doktorlar yeni bir yöntemle yani Limited Şirket veya Anonim Şirket ortağı olarak serbest meslek icra eden personel kapsamının dışına çıkarak döner sermaye katkı payının ödenmesinde esas alınan düşük oran kısıtının dışına çıkarak hem şirket ortağı oluyorlar hem de …

Sözleşmeli öğretmen şirket ortağı olabilir mi?

Sözleşmeli personel olarak görev yapan kişiler için de aynı durum geçerli olmaktadır. Konu ile alakalı olarak ilgili kanunda, ”Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.” Şeklinde bir ifade yer almaktadır.

Devlet memuru ek iş yapabilir mi?

Bu konuda 657 sayılı Kanun aydınlatıcı mahiyete sahip. Kanuna göre memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ-Kur) iş yeri kuramıyor. Bu konuda sınırlamalar olsa da memurların ek iş yapmaları mümkün.

Devlet memuru vekalet alabilir mi?

“Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Memur ticari taksi sahibi olabilir mi?

Devlet memurlarının , ticari taksi işletmeciliği yapması ticari ve diğer kazanç getirici faaliyet kapsamında değerlendirilmekte, ticari taksi plakasından, kira ve benzer ad altında gelir elde etmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Memur aynı zamanda çiftçi olabilir mi?

Memur Çiftçilik Yapabilir Mi? Bilindiği üzere devlet memurlarının 657 sayılı Kanun’un 28’inci maddesi gereği ticari faaliyette bulunmaları yasaktır. Ancak çiftçilik yapılmasında herhangi bir yasal sınırlama söz konusu değildir.