Denetimli serbestlik yanınca ne olur?

Prensip olarak denetimli serbestlik yasasını ihlal eden hükümlü, cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının infaz edilmesi için tekrar cezaevine alınır. Yani denetimli serbestlik dosyası kapatılana kadar kişinin dışarda geçirdiği süreler aynen cezaevinde geçirilmiş gibi kabul edilir.

Denetimli serbestlik neye göre verilir?

Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun …

Denetimli serbestlik itiraz edilirse ne olur?

Yani denetimli serbestliğin işlemlerine karşı şikayet ve itiraz mercii infaz hakimliği olarak görülmektedir. İnfaz hakimliği yükümlülerin şikayetini veya itirazını yerinde görürse denetimli serbestlik müdürlüğünün işlemlerinin bozulmasına karar verilerek yükümlünün talebi böylece kabul edilmiş sayılır.

Uyuşturucudan denetimli serbestlik sicile işler mi?

İlk Defa Uyuşturucu Yakalattım Sicile İşler mi? Yukarıda da bahsettiğimiz üzere ceza davasının açılmasının ertelenmesi müessesi kendine has bir sistemde bekletilmektedir. Bu adli sicil kaydı değildir.

Denetimli serbestlik idrar test pozitif çıkarsa ne olur?

Denetimli Serbestliğe de hakkınızda hastane “kişide uyuşturucu bulamadık temizdir” raporu verilecek ve bundan sonra işiniz daha kolaylaşacaktır. Eğer 3 idrar tahlili sonucundan bir tanesinde pozitif çıkarsa yani idrarınızda uyuşturucu madde çıkarsa altı haftalık programa yerleştirileceksiniz.

Denetimli serbestlik uygulamaları nelerdir?

Denetimli serbestlik, “Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı” ifade etmektedir.

Denetimli serbestliğe itiraz nereye yapılır?

Şikâyet, dilekçe ile doğrudan infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi; Cumhuriyet başsavcılığı veya denetimli serbestlik müdürlüğü aracılığıyla da yapılabilir. Müdürlük işlemlerine karşı yapılan itirazlar komisyon tarafından, koruma kurulu kararlarına karşı itirazlar koruma kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

Denetime gitmezsem ne olur?

CEVAP : Mahkemece verilen denetimli serbestlikle ilgili yükümlülükler kişinin hapis cezasının karşılığıdır. Eğer ceza alan kişinin cezası denetimli serbestlik kurallarına harfiyen riayet etmez ise cezası hapiste kısmen veya tamamen çektirilir.