Denetime tabi olan şirketleri kim belirler?

Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı hususu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 397/4 uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından kararlaştırılır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öncesinde bu yetki Bakanlar Kurulu’nca kullanılmaktaydı.

Hangi firmalar bağımsız denetime tabi olacak?

Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

  • Bankalar,
  • Derecelendirme kuruluşları,
  • Finansal holding şirketleri,
  • Finansal kiralama şirketleri,
  • Faktoring şirketleri,
  • Finansman şirketleri,
  • Varlık yönetim şirketleri,

Ülkemizde bağımsız denetime tabi olmanın koşulları nelerdir 2021?

2) Bağımsız denetime tabi olmanın genel ölçütleri

  • Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası. ( Daha Önceki Tutar: 40 milyon TL ve üstü )
  • Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası. ( Daha Önceki Tutar: 80 milyon TL ve üstü)
  • Çalışan sayısı 175 kişi (yıllık ortalama). ( Daha Önce 200 ve üstü idi)

Anonim şirketler bağımsız denetime tabi mi?

Bir anonim şirket tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte bu üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşarsa, takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur ve TTK m. 398 vd. hükümlerine göre denetlenir[2].

Bağımsız denetime tabi olacak anonim şirketleri belirleme yetkisi kime aittir 2021?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden birisi şirketlerin bağımsız denetimi olup, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu her yıl bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirlemektedir.

Bağımsız denetime tabi olacak anonim şirketleri belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulacağını belirleme yetkisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ile Bakanlar Kuruluna verilmişti. Bakanlar Kurulu bu yetkisini tekrardan kullanarak bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirledi ve bir önceki Bakanlar Kurulunda yer alan hadleri aşağı çekti.

TDK ya göre bağımsız denetime tabi olacak anonim şirketleri belirleme yetkisi kime aittir?

TTK ya göre bağımsız denetime tabi olacak Anonim Şirketi belirleme yetkisi kime aittir?

Buna göre, anonim şirketin üç zorunlu organından biri olan denetim organı (murakıp) kaldırılmış ve yerine “bağımsız dış denetim” getirilmiştir. 6335 sayılı Kanun değişikliği ile tüm anonim ve limited şirketler için zorunlu kılınan bağımsız denetimin kapsamını belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’ na verilmiştir.

Yeni TTK ya göre bağımsız denetime tabi şirketleri belirleme yetkisi kime ait?

Türk Ticaret Kanunu (TTK) İle Birlikte Bağımsız Denetim Kanunun yürürlüğe girdiği günde yürürlüğe giren 6335 Sayılı düzenleme kanunu ile denetime hangi şirketlerin tabi olacağı, ciro ve aktif büyüklüğü ile çalışan sayısına göre belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Ttkye göre bağımsız denetime tabi olacak anonim şirketleri belirleme yetkisi kime aittir?

Ttkya göre bağımsız denetime tabi olacak anonim şirketleri belirleme yetkisi kime aittir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olacak anonim şirketleri belirleme yetkisi kime aittir?