Denetim süreci aşamaları nelerdir?

Denetim süreci dört temel safhadan meydana gelmektedir: Müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul edilmesi. Denetimin planlanması Denetim çalışmasının yürütülmesi.

Denetim standartları nelerdir?

Denetim Standartları, denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı olan, ona denetim faaliyetlerinde ışık tutan genel ilkelerdir. Yapılan denetim çalışmalarının uygun ve geçerli kabul edilebilmesi için denetçinin bu ilkelerden hiçbir şekilde ayrılmaması gerekir.

Denetim türleri kaça ayrılır?

Denetim; finansal tablo denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Güvence denetimi nedir?

Güvence denetimi, bağımsız denetim ve sınırlı denetim dışında kalan denetim hizmetlerini ifade etmektedir. Bu yeni denetim anlayışı, Türkiye’de pek fazla bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, güvence denetim hizmetlerinin genel hatlarıyla tanıtılması amaçlanmıştır.

Denetim faaliyetlerinden hangisi denetim öncesi faaliyetler aşamasında yürütülür?

Kontrol: Denetimin başlangıcı veya denetimden önce gelen faaliyettir. Revizyon: Yeniden inceleme ,gözden geçirmedir. Muhasebe denetiminin özellikleri:a-)Denetimin konusu ekonomik bilgilerdir. b-)Önceden belirlenmiş ölçütler kullanılır.

Denetim işlemleri nelerdir?

Genel olarak denetim görüşüne varmadan denetçinin yaptığı çalışmalara denetim işlemleri denir. Geleneksel denetim işlemleri karşılaştırma,tutar aktarmalarının incelenmesi,aritmetik inceleme ve belge incelemesidir.

Genel kabul görmüş muhasebe standartları nelerdir?

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI.

 • 1- SOSYAL SORUMLULUK.
 • 2- KİŞİLİK KAVRAMI.
 • 3- İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ KAVRAMI.
 • 4- DÖNEMSELLİK KAVRAMI.
 • 5- PARAYLA ÖLÇÜLME KAVRAMI.
 • 6- MALİYET ESASI KAVRAMI.
 • 7- TARAFSIZLIK VE BELGELENDİRME KAVRAMI.
 • Türkiye denetim Standartları kim yayınlar?

  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kendisine verilen Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) yayımlama yetkisi çerçevesinde, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanan uluslararası standartları referans alma stratejisini …

  Denetim Kontrol türleri nelerdir?

  Bunlar; uygunluk denetimi, mali denetim, performans denetimi ve bilgi ve sistem denetimi faktörleridir.

  Içsel denetim türleri nelerdir?

  İç Denetim Türleri Nelerdir?

  • Uygunluk Denetimi.
  • Performans Denetimi.
  • Mali Denetim.
  • Bilgi Teknolojileri Denetimi.
  • Sistem Denetimi.

  Denetimde sınırlı güvence nedir?

  b.Sınırlı güvence denetimi: Uygulanan prosedürlere ve elde edilen kanıtlara dayanarak denetçinin, denetime konu bilginin önemli yanlışlık içerdiği kanaatine varmasına sebep olan herhangi bir konunun dikkatini çekip çekmediğini aktaracak biçimde bir sonuç bildirdiği güvence denetimidir.