Deneme süresinde sigorta yapılmazsa ne olur?

Deneme süresi ile sigortalılık arasında bu tür bir ilişki yoktur. İş ilişkisi kurulurken deneme süresi saptanmışsa bu süre 2 aydır. Deneme süresi boyunca ya da süre sonunda taraflar iş ilişkisini sona erdirebilirler. Bu durumda bir tazminat (ihbar tazminatı) söz konusu olmaz.

Deneme süreli iş sözleşmesinde sigorta yapılır mı?

Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Fakat deneme süresi içerisinde olan işçinin diğer işçiler gibi sigortasının yapılması zorunludur.

Deneme süresinde sigorta zorunlu mü?

Yani deneme süresindeki çalışan için sigorta yaptırılması zorunludur. Sigortasız olarak çalıştırılmaları suç teşkil eder.

İşçi deneme süresinde ücret ödenir mi?

Deneme Süresinde Maaş Verilmesi Deneme süresi işçiye maaşının ödenmemesi ya da geç ödenmesi için konulmuş bir hüküm değildir. İşveren işçiye asgari ücretten az olmamak şartıyla çalıştığı günlerin parasını eksiksiz ödemek zorundadır, daha sonra ödemeyi teklif edemez. İşçi 1 gün bile çalışsa ücreti ödenmelidir.

Deneme süreli işçiye hangi sigorta uygulanır?

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun tüm hükümleri deneme süreli işçiler için de uygulanır. Deneme süresinin varlığı, işçinin bu süre içerisinde sigortasız çalışmasını haklı göstermez.

Deneme süreli iş sözleşmesinde neler uygulanır?

İşçinin deneme süresi içerisinde iş görme sadakat, özen, itaat yükümlülüğü; işveren ücret ödeme, işçiyi gözetme, eşit davranma yükümlülüğü bulunduğu gibi, rekabet yapmama yasağına tabidir. Deneme süresi içerisinde işçi sendikaya üye olabilir, grev hakkını kullanabilir, toplu iş sözleşmesinden yararlanabilir.

Deneme süreli iş sözleşmesi yazılı olmak zorunda mi?

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Eğer yazılı iş sözleşmesi yoksa yani iş sözleşmesi sözlü olarak yapılmışsa, işveren ve işçinin karşılıklı imzasının bulunduğu ve deneme süresinin olduğunu gösteren yazılı bir belgenin olması gerekir.

Deneme süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye hangi sigorta uygulanır?

Deneme süresinde nasıl istifa edilir?

Deneme süresi içinde sözleşme her 2 tarafa da bildirim sürelerine uymadan ve tazminatsız olarak fesih hakkı verir. Fakat işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. Yani ihbar sürelerini beklemeden istifa edebilirsiniz aynı şekilde işveren sizi ihbar süresine uymadan çıkarabilir.

İşçinin deneme süresi ne kadardır?

“Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.